EN Zóna pre darcov

Zakladáme EDUklub inovatívnych učiteľov

Pridajte sa do skupiny na Facebooku a sledujte trendy v modernom vzdelávaní.
24. feb 2021 -

Nadácia Pontis

Zakladáme EDUklub inovatívnych učiteľov

Inovatívne vzdelávanie žije aj na Slovensku. Dokazuje to už 5 rokov existencie programu Generácia 3.0. Keďže chceme, aby sa povedomie o zaujímavých metódach, aktivitách, podujatiach či článkoch, s ktorými sa stretávame, šírilo ďalej, zakladáme na Facebooku skupinu EDUklub inovatívnych učiteľov.

Je určená učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám, riaditeľom škôl a ďalším pracovníkom s deťmi a mladými, ktorí sa zaujímajú o inovatívne vzdelávanie. Cieľom je navzájom zdieľať príklady moderného a inovatívneho vzdelávania, ktoré už dnes na Slovensku máme, stačí ich rozšíriť.

V tejto skupine nájdete:

  • inšpirácie slovenských vzdelávacích programov,
  • príklady dobrej praxe priamo zo škôl,
  • tipy na podujatia o inovatívnom vzdelávaní,
  • tipy na sledovanie dopadu vzdelávacích prístupov.

Pri vstupe do skupiny sa vás pýtame na to, v ktorej oblasti venujúcej sa vzdelávaniu pracujete, a prečo sa o takéto učenie zaujímate. Je to preto, aby sme vedeli lepšie prispôsobovať typ obsahu vašim potrebám. 

Pridajte sa do skupiny a sledujte úspešné slovenské príklady a inšpirácie.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou