EN Zóna pre darcov

Vzdelávací program Generácia 3.0 mieri za hranice Slovenska

Medzinárodnú spoluprácu umožnilo partnerstvo s Citi Foundation.
23. jan 2018 -

Nadácia Pontis

Vzdelávací program Generácia 3.0 mieri za hranice Slovenska

Vzdelávací program Generácia 3.0, ktorý Nadácia Pontis rozbehla v minulom roku, prekročí hranice Slovenska, a to vďaka podpore Citi Foundation v rámci jej iniciatívy Pathways To Progress. V novom medzinárodnom programe budú spolupracovať česká organizácia EDUin a Nadácia Pontis, aby zlepšili vzdelávacie výsledky mladých ľudí.  Partnerstvo umožnil grant vo výške 170 000 $ od Citi Foundation, ktorá pomáha vytvárať udržateľné ekonomické príležitosti pre mladých ľudí na celom svete.

„Dnes je viac ako kedykoľvek nevyhnutné, aby sme my všetci reagovali na výzvy, ktoré prinášajú technológie a globalizovaný svet. Nie je však potrebné vymýšľať úplne nové riešenia. Tie sú už tu. Príkladom je aj program Generácia 3.0. Vďaka podpore Citi Foundation môžeme rozbehnúť česko-slovensku spoluprácu, vymieňať si skúseností či know-how a pracovať tak efektívnejšie a rýchlejšie,“ hovorí Miroslav Hřebecký, programový riaditeľ zo spoločnosti EDUin.

„Víziou programu Generácia 3.0 je, aby každé dieťa a mladý človek mohol naplniť svoj potenciál a rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Spoluprácou s EDUin-om chceme viac zdôrazniť túto potrebu aj na verejnosti a zdieľať príklady najlepšej praxe medzi školami, rodičmi, ale aj úradníkmi,“ uvádza Norbert Maur, programový manažér z Nadácie Pontis.

Napriek vysokému dopytu po pracovnej sile a jej akútnemu nedostatku má Slovensko v EÚ jednu z najvyšších mier nezamestnanosti mladých ľudí. Takmer štvrtina z nich má menej ako 29 rokov. Podľa odborníkov, technologická revolúcia môže znamenať, že sa táto situácia v nasledujúcich dvoch dekádach zhorší, keďže dôležité zručnosti ešte nebudú zapracované do národných školských systémov.

Program Generácia 3.0 pomôže 1 500 mladým ľuďom na Slovensku a v Českej republike. Umožní im dostať sa k inovatívnym vzdelávacím prístupom. Študenti si zlepšia svoje zručnosti, aby sa dokázali v budúcnosti zamestnať.

„Citi si uvedomuje dôležitosť investovania do dnešných mladých ľudí a dopad, aký to môže mať na budúcnosť spoločnosti, ako aj hospodárstva na Slovensku a v Českej republike.

V roku 2017 sa Citi Foundation zaviazala globálne investovať 100 miliónov dolárov v rámci iniciatívy Pathways to Progress. Cieľom do roku 2020 je osloviť 500-tisíc mladých ľudí a pomôcť im v oblasti podnikania a zamestnateľnosti. Partnerstvo s Nadáciou Pontis a EDUin-om je cennou súčasťou tohto globálneho záväzku a pomôže mladým ľuďom v oboch krajinách získať zručnosti, sebadôveru a schopnosti potrebné pre ich budúci úspech,“ povedala Veronika Španárová, generálna riaditeľka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Slovenská republika..

Oceňovať, merať a šíriť

Jadro spolupráce Nadácie Pontis a spoločnosti EDUin spočíva v tom, že obe organizácie budú vo svojich krajinách:

  • Vyhľadávať a oceňovať inovatívne vzdelávacie prístupy,
  • merať ich dopad a úspešnosť,
  • šíriť projekty s najväčším dopadom,
  • presadzovať potrebné zmeny vo vzdelávaní.

O všeobecne prospešnej spoločnosti EDUin

Rovnako ako Nadácia Pontis, aj EDUin sa snaží o podporu zmeny vzdelávania vo svojej krajine. Napríklad systematicky informuje spoločnosť o tom, čo s deje v oblasti vzdelávania. Vďaka aktivitám EDUin-u sa podarilo zvýšiť počet rodičov ochotných vyjadriť sa verejne k vzdelávaniu, aktivizovať riaditeľov, aby medzi sebou spolupracovali a mnoho ďalšieho. Zároveň, kým Nadácia Pontis udeľuje ocenenie inovatívnym vzdelávacím prístupom s názovom Cena Generácia 3.0, EDUin má za sebou už 4 ročníky ceny Eduína.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou