EN Zóna pre darcov

„Vydebatovali“ si kritické myslenie a otvorenosť. Debata mení mladých ľudí

Víťaz Ceny Generácia 3.0 v kategórii Sociálne a občianske kompetencie.
05. jún 2018 -

Nadácia Pontis

„Vydebatovali“ si kritické myslenie a otvorenosť.  Debata mení mladých ľudí

Slovenská debatná asociácia (SDA) je organizácia, ktorá sa mladých ľudí pýta na názory. Zároveň ich učí, ako si ich formovať. V tomto roku získala Cenu Generácia 3.0 v kategórii Sociálne a občianske kompetencie.

SDA rozbehla na Slovensku tzv. debatné kluby, v rámci ktorých sa stredoškoláci a stredoškoláčky vzdelávajú v argumentačných zručnostiach, kritickom myslení, rozlišovaní právd od neprávd, názorov od faktov či rozoznávaní dôveryhodných médií. 

„Toto z mladých ľudí robí lepšie obrnených voči čomukoľvek, čo ich čaká vo svete – od dezinformácií až po schopnosti vytvoriť a zaujať vlastný postoj. Zároveň sú aj viac otvorení – ochotnejšie sa zamyslia nad iným názorom,“ vysvetľuje Jakub Kobela, rozvojový koordinátor zo Slovenskej debatnej asociácie a dodáva: „Stredoškoláci a stredoškoláčky, s ktorými pracujeme, budú raz voliť, budú si vyberať firmy, prídu do kontaktu s rôznymi názormi. Chceme, aby ich občianska angažovanosť bola založená na čo najlepších rozhodnutiach.“

Základ sú miestne kluby

Základ pre osvojovanie si zásad kvalitnej debaty tvoria stredoškolské kluby, ktoré fungujú na školách. Kluby majú štruktúru krúžkov, ktoré prebiehajú po vyučovaní. Študenti sa učia napríklad ako rozpoznať, ktorý argument je strategicky najsilnejší, ako naň reagovať, ako presvedčivo prezentovať argumenty a podobne. Zároveň si medzi sebou trénujú ďalšie debatné zručnosti.

Jednotlivé kluby si merajú svoje sily v regionálnych turnajoch, ktoré sa konajú na východnom, strednom a západnom Slovensku. Na turnajoch tímy zbierajú body, na základe ktorých postupujú do celoslovenského kola. Jeho vyvrcholením je finálová debata v Národnej rade Slovenskej republiky.

Arogantnejší nevyhráva

SDA vedie mladých ľudí k tomu, aby vedeli svoj názor jasne formulovať, ale boli otvorení aj voči iným pohľadom na vec. „V debate nevyhráva ten, kto je hlasnejší a arogantnejší, na tom sa skôr strácajú body. Veríme mladým ľuďom, že si vedia spraviť názor a vedia s ním narábať,“ hovorí J. Kobela.

Podľa jeho skúseností nie sú mladí ľudia na Slovensku zvyknutí, že sa ich niekto pýta na názor. Vidí to vďaka svojej skúsenosti z klubov po celom Slovensku, v ktorých často diskutuje s mladými: „Je to pre nich unikátny zážitok, že ich niekto dospelý počúva a pýta sa na názor,“ hovorí. Má to aj bočný efekt – strach zmeniť názor: „Ak je niečo, čoho sa v dnešnej dobe mladí ľudia boja, tak je to priznať si chybu a zmeniť názor – a to je najhrdinskejšia a najdôležitejšia vec, akú by mali robiť.“

Ako prebiehajú turnaje

Počas roka sa uskutočňujú 4 regionálne turnaje s dvoma typmi téz – pripravovanými a improvizovanými. Pripravované tézy sa vyhlasujú mesiac pred konaním. Ide o fakticky zložitejšie tézy, na ktoré sa musia súťažiaci pripravovať. „Vďaka debate ich jednoduchšie motivujeme, aby sa sami naučili o téme viac, keďže vedia, že musia mať dostatočné vedomosti, aby vyhrali,“ hovorí o „vedľajšom účinku“ debaty J. Kobela. Na súťaži potom zastávajú raz súhlasný a raz nesúhlasný postoj.

Improvizovaná téza sa vyhlási na mieste turnaja a tímy majú hodinu na to, aby sa bez pomoci internetu či encyklopédií na diskusiu pripravili. Ide o témy, na ktoré im stačí všeobecné vzdelanie. 

Tézy pripravuje tím dobrovoľníkov – absolventov debatných klubov. „Máme tzv. výbor pre tézy. Sú to ľudia často po celom svete, ktorí majú dlhé skype rozhovory, o tom, aké tézy pripraviť, keďže každá musí spĺňať prísne podmienky,“ vysvetľuje J. Kobela. Jednou z nich je, aby tézy boli ľudsky a spoločensky prijateľné, teda nesmú napríklad nikoho nútiť ísť proti ľudským právam. Zároveň musia byť čo najviac vyvážené, aby sa dal zaujať súhlasný aj nesúhlasný postoj. Napríklad v tomto roku finálová téza znela: Krajiny EÚ by mali v záujme znižovania emisií rozvíjať jadrovú energiu.

Rozhodcovia a rozhodkyne sú taktiež z radu dobrovoľníkov a sympatizantov SDA. Na to, aby mohli turnaj rozhodovať, sa musia akreditovať, teda prejsť školiacim seminárom.

Prihlásiť sa môže každý

Aktuálne je približne 35 debatných klubov po celom Slovensku a združujú od 6 do 50 členov. Každý, kto má záujem založiť kluby, sa môže prihlásiť jednoduchým mailom na adresu novyklub@sda.sk. Následne si s koordinátorom dohodne stretnutie, kde získa všetky potrebné informácie, ako kluby viesť. Koordinátor tiež poskytuje materiály, spätné väzby a návštevy, vďaka ktorým je aj pre neskúseného mladého človeka jednoduchšie debatný klub viesť.

Na Slovensku do veľkej miery robia vedúcich klubov študenti, iba v 2 prípadoch sú to učitelia. Pedagógov Slovenská debatná asociácia vzdeláva aj v rámci iných projektov, kde sa učia, ako využívať princípy debaty počas vyučovania.

Zdvojnásobia počet klubov

Vďaka víťazstvu v Cene Generácia 3.0 sa Slovenská debatná asociácia zameria na rozšírenie  debatného programu do čo najviac škôl, napríklad aj na obchodné akadémia a priemyselné školy, pre ktoré pripravuje aj nový samostatný program. Do 3 až 5 rokov očakáva až dvojnásobný nárast počtu klubov. „Chceme, aby bola debata viac známa a bolo možné sa s ňou skôr stretnúť. Radi by sme rozšírili tím rozvojových koordinátorov, ktorí sa o kluby budú starať. Taktiež chceme pripraviť kampaň, ktorá bude debatu viac zviditeľňovať,“ uzatvára J. Kobela.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou