EN Zóna pre darcov

Víťazom EDUakcelerátora sa stal projekt Olympiáda kritického myslenia

Slovenská debatná asociácia získala na jeho šírenie 30-tisíc eur.
25. jan 2023 -

Nadácia Pontis

Víťazom EDUakcelerátora sa stal projekt Olympiáda kritického myslenia

Víťazom 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu v rámci Generácie 3.0 sa stala Slovenská debatná asociácia s projektom Olympiáda kritického myslenia. Zameriava sa v ňom na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti pre študentov a študentky stredných škôl. Učia vyhľadávať informácie, posudzovať ich relevantnosť, orientovať sa v prostredí médií, analyzovať dáta a získavajú tiež cenné argumentačné zručnosti.

V čase, keď je viac ako 50 % ľudí na Slovensku náchylných veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá alebo konšpirácie, a len 16 % mladých ľudí si overuje informácie z médií, sú projekty ako Olympiáda kritického myslenia nesmierne dôležité.

Na šírenie a rozvoj svojho projektu získala organizácia grant vo výške 30 000 €.

O víťazovi rozhodla hodnotiaca komisia v zložení: Andrea Basilová (Sensoneo), Miroslava Hapalová (UNICEF), Heliodor Macko (SEAK Energetics), Norbert Maur (Nadácia Pontis) a Ondrej Smolár (Soitron).
„Olympiáda kritického myslenia formuje pohľad mladých ľudí na svet. Videli sme, že projekt má potenciál rýchlo rásť, rozširovať svoje svoje pôsobenie,“ popísal dôvody výberu Ondrej Smolár a dodal: „Na škálovanie je však potrebné vytvoriť softvér, ktorý zautomatizuje opravovanie odpovedí študentov a študentiek v programe. Poskytnutím grantu, ktorý organizácia využije na vývoj tohto softvéru, môžeme docieliť, aby kritické myslenie nebolo v budúcnosti také zriedkavé ako dnes.“

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou