EN Zóna pre darcov

Učí mladých nečakať, kým niekto príde s ponukou práce

Víťaz Ceny Generácia 3.0 v kategórii Kariérne a podnikateľské zručnosti
21. jún 2018 -

Nadácia Pontis

Učí mladých nečakať, kým niekto príde s ponukou práce

U mladých Slovákov prevláda predstava, že po skončení školy im niekto dá prácu a keď sa tak nestane, cítia sa ako obeť systému. To sa snaží zmeniť Juraj Kováč so svojou Rozbehni sa! Academy. Mladých nabáda k tomu, aby nečakali na pracovnú príležitosť, ale sami si ju vytvorili. Rozbehni sa! Academy je víťazom Ceny Generácia 3.0 v kategórii Kariérne a podnikateľské zručnosti.

Juraj Kováč pri vzniku Rozbehni sa! Academy premýšľal, ako by čo najjednoduchšie odovzdal toto posolstvo čo najvyššiemu počtu žiakov. Tak vznikla séria video workshopov, ktorých úlohou je previesť nádejných podnikateľov základmi rozbehnutia svojho biznis nápadu. „Chcel by som naučiť mladých, aby si prácu vytvorili sami – aby vytvorili nejaký užitočný projekt, ktorý ich uživí. Aby boli podnikaví a schopní podnikať,“ vysvetľuje J. Kováč.


Postaviť biznis z nuly na nohy

Video workshop sa skladá zo štyroch videí v celkovej dĺžke 30 minút. Jednotlivé videá sa zaoberajú týmito otázkami:

  • ako do 100 eur rozbehnúť a otestovať akýkoľvek nápad,
  • ako prejsť od nápadu k prvým zákazníkom pomocou 11 krokov,
  • ako premyslieť nápad tak, aby bol lepší ako konkurencia,
  • ako nachádzať a inovovať nové biznis nápady.

Ak žiaka problematika osloví, môže ísť ďalej vďaka onlinu kurzu, v ktorom je každá téma rozobratá hĺbkovo. Komu nevyhovuje tento spôsob, má možnosť siahnuť po publikácii – tzv. Rozbiehačskom ťaháku.

Aby poznali možnosti

Zámerom Rozbehni sa! Academy nie je, aby každý žiak prišiel s vlastným nápadom a zrealizoval ho. Pre J. Kováča je dôležité, aby mladí ľudia poznali možnosti, ktoré majú. „Chcem ich zaočkovať rozbiehačským postojom, aby mali protilátku proti vírusu ,som obeť systému‘,“ vysvetľuje. Rozbehni sa Academy považuje za jeden z mála projektov, ktorý mladých ľudí reálne učí postarať sa o seba.

Šíri sa vďaka sieti ambasádorov

Na školách funguje Rozbehni sa! Academy vďaka ambasádorom, ktorými môžu byť učitelia, či vychovávatelia. Ambasádor sa zaviaže, že video workshop predstaví čo najväčšiemu počtu žiakov, či už v rámci svojho predmetu, ale napríklad aj pri zastupovanej hodine, triednickej a pod. Je pritom na nich, či videá žiakom prehrajú počas jednej hodiny alebo ich rozdelia na viacero. Kurzy sú robené tak, aby ich žiaci pochopili i bez výkladu učiteľa, no učiteľ môže so žiakmi jednotlivé videá rozobrať aj podrobnejšie.

Na to, aby sa človek stal ambasádorom, sa stačí zúčastniť krátkeho školenia, ktoré realizuje Juraj v spolupráci s rôznymi vzdelávacími inštitúciami. Prípadne, ak sa školenia zúčastniť nemôže  môže požiadať o zaslanie manuálu, ktorý v krátkosti popisuje jednotlivé videá a možnosti ich použitia.

100 000 mladých do roku 2020

Plánov na rozvoj Rozbehni sa! Academy je aj vďaka víťazstvu Ceny Generácia 3.0 množstvo. Ideou je napríklad vytvoriť sieť mentorov, aby žiaci, ktorých myšlienka osloví, mohli ísť ďalej a pustiť sa do jej realizácie. J. Kováč by tiež chcel rozšíriť školy na čo najviac škôl, čo znamená osobne vyškoliť násobné množstvo učiteľov. „Do roku 2020 chcem naučiť 100 000 mladých ľudí, ako si vytvoriť pracovnú príležitosť,“ uzatvára J. Kováč.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou