EN Zóna pre darcov

Sociálne a občianske kompetencie - Cena Generácia 3.0

Formulár do kategórie
15. jan 2018 -

Norbert Maur

Sociálne a občianske kompetencie - Cena Generácia 3.0

V tejto kategórii oceňujeme vzdelávacie prístupy, ktoré rozvíjajú sociálne a občianske kompetencie. Nominovať sa môžu projekty, ktoré rozvíjajú niektoré z týchto kompetencií:

  • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu
  • tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam
  • sociálna a emocionálna inteligencia - empatia, súcit a úcta
  • pomoc a solidarita
  • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie
  • občianska angažovanosť, demokratické postoje
  • medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu
  • pochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Sociálne a občianske kompetencie vám rada pomôže Ivana Uličná (ivana.ulicna@nadaciapontis.sk, tel. 0908 154 061). 

Podľa platného Štatútu Ceny Generácie 3.0  budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Chcem sa nominovať

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou