generacia30@nadaciapontis .sk (421 2)5710 8111 English Zóna pre darcov Prihlásiť sa Inšpiruj sa

Program EDUpointov v apríli a máji

Pokračujeme v regionálnych stretnutiach lídrov vo vzdelávaní.
20. mar 2018 -

Nadácia Pontis

Program EDUpointov v apríli a máji

Nadácia Pontis v spolupráci s Komenského inštitútom organizuje pravidlelné inšpiratívne stretnutia – EDUpointy. Ich zámerom je umožniť stretnutia lídrov vo vzdelávaní v regiónoch – učiteľov a učiteliek, ale aj širokej verejnosti, aby zdieľali príklady najlepšej praxe, diskuskutovali, výmieňali si skúseností a formovali podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Najbližší program EDUpointov

Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín 
18. apríl 2018 (9.00 – 15.00 hod.)

Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít alebo zraniteľných skupín? Ako ich vzdelávať, rozvíjať a viesť tak, aby dokázali v sebe objaviť svoju jedinečnosť? Ako pracovať s rodičmi a na čom je postavená dobrá komunikácia? Ako zistiť, čo detí trápi, aké majú vzťahy v škole a aký obraz majú o škole, predmetoch, či učiteľoch? Ako deti pripraviť na nové výzvy v živote, škole, rodine? 

Viac informácií nájdete na tomto linku.
Registrovať sa môžete cez tento registračný formulár.

Nenásilná komunikácia (nielen) v prostredí školy
19. apríl 2018 (9.30 – 15.30 hod.)

Zoznámite sa s prístupom Nenásilnej komunikácie (NVC – Nonviolent communication) a vyskúšate si techniky aplikovať na situácie z vlastných životov.
Vyskúšate si spôsoby ako reagovať v komplikovaných situáciách z prostredia školského vyučovania – a vzdelávania všeobecne. Tieto techniky budete schopní použiť v triede a zapájať do nich žiakov (napr. formou kruhu obnovy). Výstupom workshopu bude posilnenie orientácie v sebe i v druhých a rozšírenie spektra možných reakcií v komunikačných situáciách.

Viac informácií nájdete na tomto linku.
Registrovať sa môžete cez tento registračný formulár.

Vnútorná motivácia 
15. máj 2018 (9.30 – 15.30 hod.)

Ukážeme si ako sa človek – dieťa prirodzene učí. Čo vnútornú motiváciu podporuje a naopak, čo ju oslabuje. Čo je vnútorne motivované prirodzene, a čo sú okolnosti, v ktorých žijeme. Ako sprevádzať človeka (dieťa, dospievajúceho, dospelého, seniora) procesom učenia sa, a hlavne ako podporiť človeka v tom, aby bol samostatne mysliacou, zodpovednou a predovšetkým šťastnou bytosťou. Ako žiť spolu a vzájomne sa rešpektovať.Budeme sa rozprávať napríklad o rodičovských/učiteľských (dospeláckych) predsudkoch, súťaživosti, hodnotení a čomkoľvek, na čo sa opýtate.

Viac informácií nájdete na tomto linku.
Registrovať sa môžete cez tento registračný formulár.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou