EN Zóna pre darcov

Predstavujeme mentorov a mentorky EDUcampu 2021

Svojou expertízou nám tento rok pomôže 16 mentorov a mentoriek.
11. máj 2021 -

Veronika Káčerová

Predstavujeme mentorov a mentorky EDUcampu 2021

O tri týždne nás čaká ďalší ročník EDUcampu – podujatia, na ktorom prostredníctvom workshopov a individuálnych konzultácií hľadáme spôsoby, ako vzdelávacie prístupy našich účastníkov šíriť do ďalších škôl a zavádzať do vzdelávacieho systému. S tým nám každoročne pomáhajú pro bono experti a expertky z biznisu a školstva.

Konzultácie s mentormi sú obľúbenou súčasťou EDUcampu. Organizácie spolu s mentormi a mentorkami hľadajú riešenia konkrétnych problémov alebo zbierajú spätnú väzbu na svoje stratégie a postupy.

Tento rok budú našim účastníkom na EDUcampe pomáhať odborníci a odborníčky z týchto oblastí:

Nastavovanie biznis modelu programu

Martin Basila, Sensoneo

Martin je seniorný vrcholový manažér s množstvom skúseností s riadením rozsiahlych IT projektov, programov a integrácií. Vyštudoval Automatizáciu a robotiku na Technickej univerzite v Bratislave a od roku 1997 pracoval na početných IT a projektových manažérskych pozíciách pre etablované spoločnosti ako Ability, IDSScheer, Quimonda, Infosys a ďalšie. V roku 2014 založil spoločnosť Sensoneo s cieľom zmeniť spôsob manažmentu odpadov. Martinovou vášňou sú nové technológie, strojové učenie a umelá inteligencia. Svoj voľný čas rád trávi so svojou manželkou a tromi dcérami, ideálne pri športe.

Heliodor Macko, SEAK Energetics

Heliodor Macko spoluzaložil a 15 rokov budoval softvérovú firmu Visicom, ktorú (keď mala pobočku v USA a Izraeli a 90 zamestnancov) kúpil americký investor. Teraz sa to pokúša zopakovať s prešovskou firmou SEAK, kde pôsobí ako riaditeľ. SEAK vyrába systém pre inteligentné riadenie osvetlenia pre smart cities a nabíjanie elektromobilov.

 

Martina Králová

Martina má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a podnikania zameraného na realizáciu podnikateľskej vízie a nastavovania cieľov. Počas jej pôsobenia v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom získala skúsenosti v oblasti vývoja telekomunikačných, IT a smartphone aplikácií. Momentálne pôsobí ako biznis konzultantka pre malé a stredné firmy, kde sa venuje najmä ich digitálnej transformácií, rozvoju nových produktov a zefektívneniu procesov. Pred pár rokmi si splnila malý veľký sen a spoluzaložila lokálny espresso bar Sväg to go. Okrem štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvovala vzdelávacie programy vo Francúzsku a Nemecku.

Andrej Kiska, Credo Ventures

Andrej nastúpil do spoločnosti Credo Ventures v roku 2011 a v roku 2015 sa stal partnerom. Predtým pôsobil v spoločnosti Benson Oak, fonde pre skorý rast a prvom podporovateľovi spoločnosti AVG Technologies, ktorá je jedinou českou spoločnosťou na burze cenných papierov v New Yorku. Andrej študoval na University of Virginia’s McIntire School of Commerce so špecializáciou na financie a manažment.

 

Magdaléna Radová, Tilia Impact Ventures

Magdaléna je investičná manažérka v Tilia Impact Ventures, prvom českom investičnom fonde zameranom na udržateľné projekty s pozitívnym spoločenským dopadom. Vo svojej práci sa zameriava predovšetkým na meranie a riadenie spoločenského dopadu a konzultácie early-stage projektom naprieč sektormi zodpovedného podnikania. Má skúsenosti z Luxemburska z globálneho fondu pre mikrofinancovanie v rozvojových krajinách, ako konzultantka pre impaktové fondy v oblasti riadenia dopadu, z Európskej investičnej banky (EIB) so zameraním na dopadové investície v Afrike a ako konzultantka pre sociálne podnikanie, najmä podporu žien podnikateliek. Vyštudovala financie a behaviorálnu ekonómiu na Sorbonne v Paríži.

 

Martina Drahošová, Unity Technologies

Martina začala so startupmi v roku 2013, počas štúdia v Londýne, kde študovala biznis a entrepreneurship na London School of Economics. Od roku 2015 viedla biznis development v slovenskom 3D startupe ixworx, v roku 2019 odišla do Dublinu do Írskeho 3D startupu Artomatix, ktorý krátko na to kúpila Unity Technologies, jednotka na softvérovom trhu v rámci 3D, virtuálnej reality, rozšírenej reality a herných technológii. Počas troch rokov si prešla ‘strmou krivkou učenia’ od akvizície malého startupu veľkým ‘jednorožcom’ až po IPO - teda vstup Unity na burzu v New Yorku koncom roku 2020. Zo štruktúrovaného sveta občas rada odchádza písaním poézie.

 

Fundraising organizácie

Irma Kisková, Eduzměna

Irma pôsobí v českom Nadačnom fonde Eduzměna, kde zodpovedá za starostlivosť o existujúcich aj potenciálnych darcov, a to doma aj v zahraničí. Pôsobila v správnej rade slovenskej pobočky Človeka v ohrození a roky ako odborná konzultantka vo verejnom sektore, okrem iného v Európskom investičnom fonde, na švédskom obchodnom zastúpení alebo ministerstve financií. Tiež si vyskúšala svoj vlastný sociálny podnik pre seniorov. Vyštudovala národné hospodárstvo a právo. 

Eduard Marček, Slovenské centrum fundraisingu

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od februára 2018 pracuje ako fundraiser v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a zároveň je prezidentom Európskej fundraisingovej asociácie.

Komunikačná stratégia

Branislav Ondrášik, ESET

Braňo pracuje 11 rokov v spoločnosti ESET, z toho viac ako osem pracoval ako PR manažér spoločnosti ESET pre Európu, Blízky východ a Afriku a v súčasnosti pôsobí ako manažér komunikácie pre bezpečnostný výskum. Mediálne vzťahy sú jeho koníčkom od Londýna po Moskvu, za ten čas privítal stovky zahraničných novinárov a o ESETe vyšli desiatky tisíc článkov. Dnes sleduje dobrodružstvá a úspechy výskumu a výskumníkov ESETu, aby ich mohli efektívne komunikovať publiku po celom svete. Pred ESETom pracoval vyše desať rokov ako novinár v SME, Hospodárskych novinách, TASR a Novom Čase Nedeľa. Vzdelanie považuje za jeden zo základov dobrej profesie a vykonanej práce – preto študoval žurnalistiku, médiá a komunikáciu na Univerzite Komenského, v americkom Michigane a britskom Leeds. Na vysokých školách tiež roky prednášal. Je zanieteným aktivistom a komentátorom spoločenských udalostí na Facebooku a v médiách. Komunikácii, médiám a žurnalistike sa venuje viac ako 20 rokov.

Martin Šanta, Národná banka Slovenska

Martin je nezávislý konzultant v oblasti komunikácie so skúsenosťami zo súkromného aj verejného sektora. Medzi jeho klientov patria napríklad Ministerstvo financií, O2 a Európska investičná banka. Desať rokov pracoval ako korešpondent agentúry Reuters so zameraním predovšetkým na ekonomické témy. V súčasnosti pomáha klientom vytvárať brand identity za pomoci troch kľúčových elementov: story tellingu, naratívu a networkingu. Táto architektúra, postavená na autenticite, je určená ako pre súkromný, tak aj verejný a neziskový sektor. Aktuálne je poradcom pre komunikáciu a stratégiu v Národnej banke Slovenska.

Rozširovanie programu

Michal Rehúš, Centrum vzdelávacích analýz

Michal bol riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako expert a analytik v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania či v INEKO – Inštitúte pre sociálne a ekonomické otázky. Vyštudoval dejepis a pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde ukončil aj doktorandské štúdium v odbore pedagogika. Téme kurikula venoval svoju diplomovú, a neskôr aj dizertačnú prácu. Žije v Bratislave, má dve deti.

Roman Baranovič, ZŠ Narnia

Celý profesijný život pracoval v oblasti zlepšovania vzdelávania na základných a stredných školách a zavedenia inovácií v tomto procese. Od roku 2013 je riaditeľom Cirkevnej základnej školy Narnia, najväčšej neštátnej školy na Slovensku s 800 študentmi a 120 učiteľmi a zamestnancami. V škole podporujú program založený na kresťanských humanistických hodnotách, hľadanie spôsobov, ako učiť deti nielen akademický obsah, ale ako im pomôcť pracovať na ich charaktere, aby sa raz stali hodnotnými občanmi Slovenska a v budúcnosti sa starali nie len o seba ale aj o blaho druhých, rozumeli svojmu miestu v komunite a  prinášali inovácie na zlepšenie našej krajiny alebo celého sveta.

Katarína Vančíková, Ped. fakulta UMB

Katarína venovala svoju doterajšiu pracovnú kariéru príprave učiteliek a učiteľov materských škôl a primárneho vzdelávania. Vo svojich vedeckých a rozvojových projektoch sa venuje otázkam inkluzívneho vzdelávania a rovnosti šancí vo vzdelávaní. Je spoluautorkou Správy o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Slovenskej republike RECI +, v rámci ktorej analyzovala aktuálne problémy dostupnosti vzdelávacích služieb pre najviac ohrozenú skupinu chudobných rómskych detí. V rokoch 2017-2020 pracovala na projekte MESA 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) To dá rozum ako analytička pre oblasť priestupnosti vzdelávania, výstupom ktorého bol komplexný návrh odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku.

Sledovanie dopadu 

Romana Kanovská, NÚCEM

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pod ministerstvom školstva. Je zástupkyňou Slovenskej republiky v riadiacich výboroch medzinárodných porovnávacích štúdií (OECD PISA, TALIS a PIAAC) a meraní (IEA TIMSS a PIRLS) a členkou Poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO. V minulosti pracovala v ŠPÚ ako výskumno-vývojová zamestnankyňa zaoberajúca sa koncepciou externých meraní výsledkov vzdelávania a ich implementáciou na národnej úrovni a námestníčka riaditeľa na Úseku certifikovaných meraní vzdelávania. Za ministra Juraja Draxlera bola štátnou tajomníčkou.

Jana Fúsková, Trnavská univerzita

Pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a na Trnavskej univerzite v Trnave. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín.

 

 

Martin Kuruc, Ped. fakulta UK, Indícia

Martin učí tak budúcich učiteľov, ako aj tých z praxe. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a alternatívne riešenie konfliktov. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. V jeho životopise okrem pedagogických pozícií nájdeme aj aktívne členstvo v Lúčnici. Aktuálne pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Sústredí sa na témy sebaregulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady poskytuje napríklad Indícii, Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill. Je ženatý a má tri dcéry.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou