EN Zóna pre darcov

Od ceny k programu

Ocenenie Generácia 3.0 meníme na program Generácia 3.0. Prečítajte si prečo.
23. jan 2019 -

Norbert Maur

Od ceny k programu

Pri spustení Generácie 3.0 v roku 2017 bolo jedným z našich hlavných zámerov cez Cenu Generácia 3.0 posilňovať vnímanie vzdelávania na Slovensku. Rovnako ako dnes, aj vtedy sme videli, že na Slovensku existujú úžasné projekty, ktoré tvoria skvelí ľudia – učitelia, ale aj ľudia z občianskeho sektora. Vyhľadávali sme a oceňovali inovatívne vzdelávacie prístupy formujúce vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Chceli sme im vyjadriť uznanie, ktoré si zaslúžia. Zároveň sme najlepším vzdelávacím projektom ponúkli pomoc odborníkov z biznisu a oblasti vzdelávania, ktorí im pomohli s efektívnym nastavením prístupu a šírením do ďalších škôl.

Vychádzali sme z vtedajšej situácie, kedy sa učitelia a učiteľky zhodovali, že je potrebné posilniť status učiteľa a dosiahnuť, aby verejnosť vnímala vzdelávanie ako dôležitú hodnotu.

Po dvoch rokoch Ceny Generácia 3.0, vzniku ďalších iných ocenení, náraste viacerých programov, ktoré menia vnímanie vzdelávania, sme zhodnotili, že teraz potrebujeme viac posilniť kvalitu a šírenie už existujúcich vzdelávacích projektov.

Na to, aby sme to dokázali, je potrebná komplexná pomoc a podpora viacerých oblastí. Školy a mimovládne organizácie sa totiž často boria napríklad s personálnymi problémami, nedostatkom financií alebo im chýba biznisový pohľad na ich projekt. Jednorazové ocenenie sme preto zmenili na ročný program, ktorého výstupom budú projekty pripravené na škálovanie do ďalších škôl.

Kľúčovou aktivitou programu je EDUakcelerátor – intenzívny mentoringový program. Predchádzať mu bude 3-dňový EDUcamp, na ktorom Nadácia Pontis prepojí projekty s odborníkmi z biznisu a vzdelávania, aby si stanovili plán pre rozvoj projektu. 5 najlepších dostane pozvanie do EDUakcelerátora, v ktorom získajú svojho osobného mentora a spoločne budú pracovať na tom, aby bol ich prístup pripravený na šírenie do ďalších škôl.

Pre účastníkov EDUakcelerátora je okrem toho pripravená aj sada školení a workshopov na mieru (z oblasti projektového manažmentu, merania dopadu, komunikácie a pod.), ktoré im pomôžu nadobudnúť potrebné zručnosti na rozvoj ich vzdelávacieho prístupu. Zároveň budú mať možnosť získať granty vo výške od 5 000 do 20 000 €, podľa individuálnych potrieb. Taktiež spolu s výskumníkmi vo vzdelávaní nastavia proces sledovania dopadu svojho projektu, ktorý budú následne priebežne vyhodnocovať.

Že takto nastavený program má zmysel, nás utvrdzujú aj reakcie účastníkov minuloročného EDUakcelerátora:

„Nič lepšie ako akcelerátor sa nám nemohlo stať. Náš mentor nikdy nepoprel, čo sme spravili, aj keď to nebol možno najlepší krok. Vždy veľmi konštruktívne staval na tom, čo máme za sebou. V mnohom nás správne nasmeroval a viedol.“
EDUdrama

„Veľmi nám pomohlo, že sme si to museli dať na papier – to sú veci, ktoré sme dovtedy nerobili. Dovtedy sme spolupracovali so školami, robili sme školenia, ale nemali sme žiadny štruktúrovaný projekt. Nemali sme to vôbec premyslené.“
SPy

 

Do programu Generácia 3.0 je možné prihlásiť sa do 15. februára.

 

 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou