EN Zóna pre darcov

Ocenilli sme inšpiratívne vzdelávacie prístupy

Ukazujú, ako učiť deti, aby boli pripravené na život v 21. storočí.
04. máj 2017 -

Nadácia Pontis

Ocenilli sme inšpiratívne vzdelávacie prístupy

Víťazi Ceny Generácia 3.0 sú už známi. Na rovnomennom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 3. mája v Bratislave, ocenila odborná porota inšpiratívne vzdelávacie prístupy s potenciálom šírenia do škôl po celom Slovensku. 

Počas podujatia sa predstavilo 15 projektov, ktoré spomedzi 53 prihlásených odporučila do užšieho výberu odborná porota. V inšpiratívnych prezentáciách vysvetlili ciele a prínosy svojich vzdelávacích prístupov, ktoré v súčasnosti už realizujú.

Je úžasné vidieť, ako mnohým školám a mimovládnym organizáciám záleží na tom, aby naše deti chodili do školy s radosťou a učili sa im prijateľnou formou. Mnohokrát idú za hranice svojho komfortu a obetujú aj svoj voľný čas, aby priniesli do vyučovania niečo nové. Preto si zaslúžia celospoločenské uznanie,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. K víťazstvu sa viaže aj finančná podpora vo výške 10 000 eur.

S víťazmi bude Nadácia Pontis pracovať aj naďalej. „Chceme zmerať dopad prístupov a otestovať ho na malých vzorkách. Vďaka tomu budeme môcť dať Ministerstvu školstva, vedy a výskumu do pozornosti overené a zmerané riešenia,“ vysvetľuje L. Surotchak. Pokračovaním bude aj septembrové podujatie Generácia 3.0 Fórum, na ktorom sa strenú nielen ocenení, ale aj ďalší odborníci na školstvo. „Systémovú zmenu dosiahneme rýchlejšie, ak sa spojíme,“ dodáva L. Surotchak.

Víťazi Ceny Generácia 3.0 za rok 2017

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu

 „Na otázku, odkiaľ deti vedia tak dobre po anglicky, odpovedali, že z internetu a zo sledovania seriálov. Ale sú veci, ktoré nás internet nikdy nenaučí,“ uviedol projekt Dušan Jaura, riaditeľ gymnázia C. S. Lewisa. Cieľom školy je, aby z absolventov boli osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním. Aj preto je charakterové vzdelávanie súčasťou celého kurikula školy. Uplatňuje sa naprieč všetkými predmetmi a na všetkých úrovniach – od žiakov, cez učiteľov až po vedenie. Počas piatich rokov štúdia dostanú študenti rôznou formou  otázky  ich motivácie (čo je to úspech?), identity (kto som?), poslania (prečo som sa narodil?), viery (čomu verím?) a uplatnenie nadobudnutých zručností a postojov do budúcnosti (čo s tým všetkým spravím v ďalších 50-tich rokoch?). Na ne sa spolu s mentormi – učiteľmi snažia nachádzať odpovede. „Počas 5 rokov štúdia strávia naši žiaci s učiteľmi viac času, ako so svojimi rodičmi,“ povedal D. Jaura. Porota ocenila komplexnosť prístupu, ktorý je postavený nielen na nadobúdaní poznatkov, ale aj na charakterovej a hodnotovej výchove. Gymnázium považuje za príklad toho, ako sa odvážne pustiť aj do tém, ktoré sú obchádzané.

Od emócií k poznaniu – EDUMA, n. o.
Online živá knižnica

Nezisková organizácia EDUMA si ako nástroj na vzdelávanie zvolila storytelling, teda rozprávanie formou príbehu. Ako uviedla autorka projektu Janette Motlová, nejde o žiadnu novú metódu, naopak je to rokmi osvedčený spôsob, ako čo najlepšie priblížiť akúkoľvek problematiku každému a najmä deťom. Pretože rozprávanie príbehov aktivizuje všetky časti mozgu. Organizácia vytvorila interaktívny portál Onlinezivakniznica.sk, na ktorom sa nachádzajú desiatky osobných výpovedí. Rozprávajú ich ľudia – živé knihy, ktorí kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Vďaka tomu, že sa deti stretnú s ich príbehmi, vedia sa lepšie vcítiť do ich situácie, získavajú nový pohľad na vec, učia sa empatii a posilňujú kritické myslenie. „Pochopila som, prečo študujem túto školu,“ cituje J. Mottlová reakciu študentky pedagogiky, ktorá sa stretla s projektom Online živej knižnice. Príbehy živých kníh sú rozdelené do jednotlivých oblastí. Dajú sa tak použiť ako výučbový materiál na viacerých predmetoch. Porota ocenila aktuálnosť a potrebnosť projektu, ktorý búra predsudky voči inakosti. Učitelia môžu nástroj ihneď využívať, napríklad aj na otvorenie debát o zložitých témach.

SOVA - občianske združenie na podporu nadaných detí
ChemPlay

Autormi projektu ChemPlay sú študenti strednej školy Ivana Kravárová a Adrián Hegedúš, nadšenci chémie. Všimli si, že slovenskí študenti nie sú zvyknutí myslieť tvorivo. Prejavuje sa to aj tým, že teoretické vedomosti nevedia prepájať s praxou. A hoci by to nikto nečakal, práve chémia dáva priestor na tvorivé spájanie súvislostí. Preto vymysleli spoločenskú stolovú hru s názvom ChemPlay, určenú pre ich spolužiakov, ale aj všetkých študentov chémie. Približuje im anorganickú chémiu, jej logiku a zákonitosti. Pri jej hraní žiaci zapájajú analytické a kritické myslenie a tímovú spoluprácu. „Hra pomohla pochopiť látku aj najslabšiemu študentovi,“ cituje A. Hegedúš reakciu učiteľky chémie. Hra sa ujala nielen na školách, ale je dostupná pre kohokoľvek, kto má o ňu záujem. V budúcnosti je v pláne mobilná aplikácia ChemPlay, ktorú mladí ľudia budú môcť hrať kedykoľvek a kdekoľvek. Porota ocenila, že autori hry sú aktívni mladí študenti, takí, akí by mali vychádzať z našich škôl. Veľmi zábavnou a účinnou formou pomáhajú svojim rovesníkom spoznávať krásu navonok nepríťažlivého predmetu.  

O víťazoch rozhodovala na základe prezentácií v druhom kole odborná porota zložená z členov Poradnej rady Generácie 3.0 a externých hodnotiteľov. V porote sa tak nachádzali Vladimír Bužek, Saskia Repčíková, Štefan Klein, Lucia Šicková, Dušan Meško, Matej Šiškovič, Ivan Pavlov, Andrea Cocherová, Jozef Kokoška, Milan Ftáčnik, Martin Kuruc a Andrea Putalová. Hlavnými kritériami boli potenciál šíriteľnosti do ďalších škôl, možnosť merania dopadu a miera, do akej rozvíjali zručnosti potrebné pre život v 21. storočí.

O cene

Víťazom bola odovzaná okrem diplomu aj cena. Autorom námetu je grafický dizajnér Dodo Dobrík. Kresby vytvoril ilustrátor Martin "Shooty" Šútovec. Umelecké stvárnenie ceny v sebe nesie viacero odkazov. Pripomína zošit či triednu knihu, po jej otvorení sa ukáže farebný a hravý 3D svet. Myšlienkou je zobraziť tradičné a moderné prvky vyučovania, ktoré poukazujú na to, že aj škola môže byť hrou. Zobrazuje deti, ktoré chodia do školy radi, lebo ich učia osvietení učitelia používajúci inovatívne metódy vzdelávania a vyučujú zábavnou formou. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7iP9aAev-w

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou