EN Zóna pre darcov

Na čom budú pracovať účastníci EDUakcelerátora

Mentoringovo-vzdelávací EDUakcelerátor sa v septembri po štvrtý raz otvoril pre vzdelávacie projekty, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť slovenské školstvo.
17. sep 2021 -

Katarína Obuchová

Na čom budú pracovať účastníci EDUakcelerátora

V septembri sa cyklus Generácie 3.0 približuje k svojmu vrcholu. Štartuje totiž EDUakcelerátor, ktorý po vzore z biznisového sveta, pomáha organizáciám s efektívnym nastavením a otestovaním projektu. 4 občianske organizácie a jeden startup budú pod vedením skúsených odborníkov a odborníčok z oblasti biznisu aj výskumu pracovať na tom, aby sledovali svoj dopad a pripravili sa na šírenie do čo najviac škôl.

„Prepojenia s odborníkmi a odborníčkami vytvárame na základe vypracovanej tzv. teórie zmeny, ktorá pomáha organizáciám určiť, na akú oblasť sa je potrebné zamerať najviac. Podľa nej oslovujeme profesionálov, ktorí 3 mesiace organizácie sprevádzajú tak, aby na konci EDUakcelerátora mali jasné ciele a postup, ako ich naplniť,“ vysvetľuje Noro Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Súčasne organizácie pracujú aj s výskumníkmi a výskumníčkami vo vzdelávaní, aby nastavili sledovanie dopadu a do škôl sa tak šírili overene funkčné a efektívne prístupy.

Na čom budú pracovať účastníci EDUakcelerátora 2021:

Človek v ohrození chce pracovať najmä na kvalite svojho program Globálne vzdelávanie, ktorý by mal priniesť čo najlepšiu pridanú hodnotu pre každého zapojeného učiteľa. Cieľom je tiež nastaviť si udržateľný model financovania a nadviazať spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako mentor ich akcelerátorom prevedie Peter Gažík, CEO spoločnosti Telenor v Maďarsku a bývalý CEO O2.

Teach for Slovakia zastrešilo vznik projektu Informatika 2.0, ktorý vytvára kompletné materiály na vyučovanie informatiky na ZŠ od prvej až po poslednú vyučovaciu hodinu. Ambíciou projektu je v školskom roku 2021/2022 vyškoliť 1 000 učiteľov, z toho 200 takých, ktorí sa venujú žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na identifikácii a oslovovaní práve týchto učiteľov a učiteliek bude Informatika 2.0 pracovať so svojím mentorom Michalom Rehúšom, zakladateľom Centra vzdelávacích analýz.

Komenského inštitút, ktorý spadá pod široké portfólio občianskeho združenia Živica, sa spojil s naším skúseným mentorom Michalom Csongom z RonixLabu. Primárnym cieľom, ktorý chcú počas EDUakcelerátora posunúť vpred, je vytvoriť biznis plán pre ich portfólio aktívít, aby dosiahli stabilné financovanie. Pracovať budú aj na stratégii systematickej evaluácie a na hľadaní kapacít pre rozvoj a podporu svojho programu.

KUBOmedia je prvým startupom, ktorý sa zapojil do programu Generácia 3.0. Najväčšou výzvou pre nich bude spustenie platformy KUBO EDU, ktorá cieli na učiteľov materských a prvého stupňa základných škôl. Počas EDUakcelerátora spustia prvú verziu programU. Následne budú systematicky zbierať spätnú väzbu od učiteľov a zapracovávať návrhy na zlepšenie. Ich mentor Lukáš Okál z Microsoftu im bude pomáhať aj so zabezpečením ochrany obsahu, vytvorením podkladov pre žiadosť na zaradenie aplikácie do zoznamu učebných pomôcok. Medzi ich ciele, ktorým sa chcú v rámci EDUakcelerátora venovať, patrí aj vytvorenie marketingovej stratégie.

Zmudri sa do programu Generácia 3.0 dostali na druhý pokus – s prepracovanejším programom a víziou. Chcú sa zamerať na zvýšenie počtu registrácií nových učiteľov a učiteliek na portál, ktorý zastrešujú. So skúsenou mentorkou Martinou Královou z Teron Solutions budú pracovať aj na vytvorení mapy aktivít na celý školský rok. Rovnako spolu nastavia aj vyladenie interných procesov a vypracujú plán na získanie štrukturovanej spätnej väzby od učiteľov na spomínaný portál.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou