EN Zóna pre darcov

Univerzita BUCH
OZ Oxymoron

Technológia

Popis projektu

Univerzita BUCH vznikla ako odpoveď na nezáujem až strach detí z prírodovedných predmetov. Ide o súbor aktivít a pokusov, ktoré stoja na prieniku vedy a umenia. Jeden ročník univerzity je rozdelený na zimný a letný semester. V každom semestri sa realizuje 5 stretnutí, ktoré spája jedna téma. Univerzitu BUCH navštevuje v priemere 15 študentov od 7 do 14 rokov. Aktivity sú vedené tak, aby zaujali deti bez rozdielu veku. Workshopy prebiehajú v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Komisia ocenila konkrétnosť a uchopiteľnosť projektu, ktorý zároveň inovatívne využíva nové sociálne médiá – Facebook či Instagram, ale aj napríklad videoblogy.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Univerzita BUCH

Členovia Projektu:

Nadežda Miháľová, Eva Talianová

Webstránka:
https://www.facebook.com/univerzitabuch/

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Technológia
15. Dec 2017

AJ Ty v IT

Technológia
15. Dec 2017

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Technológia
15. Dec 2017

ChemPlay

Technológia
23. Jul 2018

Učíme s Hardvérom

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou