EN Zóna pre darcov

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludňajšie kluby
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Inovácie

Popis projektu

ETP Slovensko organizuje Feuersteinove popoludňajšie kluby (FIE kluby) pre 6- až 12-ročné deti z vylúčených rómskych osád. Práve im často chýba predškolská príprava a v mnohých prípadoch nedosahujú potrebnú úroveň školskej spôsobilosti. FIE kluby  dokázateľne odstraňujú hendikepy detí. Kluby prebiehajú vždy od pondelka do štvrtka a trvajú 3 hodiny. Začínajú obedom pre žiakov, ktorí potom majú aktívny oddych. Ďalšiu hodinu sa venujú FIE – pracujú s pracovnými listami, rozprávajú sa, robia rôzne cvičenia a poslednú hodinu sa hrajú so stavebnicami, kreslia, alebo využívajú tablety na edukačné aktivity. Podľa odborníkov z komisie je pre budúcnosť Slovenska kľúčové zapojiť do spoločenského života aj sociálne znevýhodnené skupiny. Zároveň ocenili overenosť metódy už realizovaným porovnávacím výskumom.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludňajšie kluby

Členovia Projektu:

Vladimíra Fortunová, Slávka Mačáková

Webstránka:
http://www.etp.sk

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou