EN Zóna pre darcov

Učíme s Hardvérom
SPy o. z.

Technológia

Popis projektu

Projekt Učíme s hardvérom ponúka zaujímavé úlohy, ktoré deťom ozrejmia princípy ako fungujú každodenné technológie. Vďaka programovaniu hardvéru samy rozvíjajú svoje informatické zručnosti. Zároveň sa hardvérové projekty ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie), biológiou (inteligentný skleník) a ďalšími. Projekt u žiakov podnecuje algoritmické a logické myslenie, ako aj tvorivosť a sebavzdelávanie. Komisia ocenila, že projekt sprístupňuje nový hardvér okruhu učiteľov, učiteliek či žiakov a prispieva k tomu, aby sa programovanie IT stalo dostupnejším aj pre dievčatá.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Učíme s Hardvérom

Členovia Projektu:

Marek Mansell, Richard Kellner, Eva Klimeková

Webstránka:
https://spy.pycon.sk/sk/

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Technológia
15. Dec 2017

AJ Ty v IT

Technológia
15. Dec 2017

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Technológia
15. Dec 2017

ChemPlay

Technológia
23. Jul 2018

Univerzita BUCH

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou