EN Zóna pre darcov

Spomíname, nezabudneme
Základná škola, Pribinova ul., Nováky

Občan

Popis projektu

Základná škola reaguje na nárast intolerancie a extrémizmu medzi mladými ľuďmi. V Novákoch bol najväčší pracovný tábor nútených prác počas 2. svetovej vojny. Hrôzy fašizmu i komunizmu, ktoré tam ľudia prežívali deti už nevnímajú. V rámci hodín dejepisu škola navrhla a vytvorí stálu expozíciu, ktorá bude cez maketu pracovného tábora a náučných panelov zoznamovať žiakov s lokálnou históriou. Ďalšie šírenie je možné aj na iných školách pri prepájaní predmetov, ako napríklad etická výchova/náboženská výchova, občianska výchova či dejepis.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Spomíname, nezabudneme

Členovia Projektu:

PaedDr. Anna Chlupíková

Webstránka:
http://zspribno.edupage.org

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou