EN Zóna pre darcov

Rozšírenie stredoškolského debatného programu
Slovenská debatná asociácia

Kariéra

Popis projektu

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory, a debatných turnajov. Program podporuje aktívne zapojenie mladých ľudí – očakáva sa od nich, že postupne na seba preberú zodpovednosť, naučia sa rozhodovať debaty a budú sa starať o svoje kluby. Týmto sa odlišuje od väčšiny debatných programov v zahraničí. Komisia ocenila, že ide o osvedčený dlhoročný program, ktorý ma potenciál pre ďalší rozvoj a šírenie do nových regiónov.

Slovenská debatná asociácia je víťazom Ceny Generácia 3.0 za rok 2018 v kategórii Sociálne a občianske kompetencie. Prečítajte si o prístupe viac na tomto linku.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Rozšírenie stredoškolského debatného programu

Členovia Projektu:

Andrej Schulcz, Jakub Kobela

Webstránka:
http://www.sda.sk

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Kariéra
15. Dec 2017

MOBILIZÁCIA

Kariéra
15. Dec 2017

Rozbehnime naše školy

Kariéra
23. Jul 2018

Escalator

Kariéra
23. Jul 2018

JA Aplikovaná ekonómia

Kariéra
23. Jul 2018

Rozbehni sa! Academy

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou