EN Zóna pre darcov

Riadené Aktívne Učenie – pozitívna zmena pre budúcnosť
Archimedes

Osobnosť

Popis projektu

Autori projektu na základe vlastných skúseností (učiteľov, tvorcov učebníc a kníh osobného rozvoja, prednášateľov), sformulovali zásady riadeného aktívneho učenia – R∙A∙U. Pri R∙A∙U prestávajú byť učitelia „odovzdávateľom vedomostí” a žiaci mlčiacou a sediacou súčasťou vyučovania. Projekt ukazuje učiteľom, ako na základe výborného poznania triedy, počas akéhokoľvek predmetu, zvoliť vyučovacie metódy, ktoré aktivizujú a rozvíjajú žiakov, podporujú skúmanie, premýšľanie a umožňujú rozvoj originality a kreativity. Každý učiteľ aktívne zaraďuje metódy R∙A∙U do svoje praxe, pričom sám rozhodne, ako často a v akej miere. Cieľom je inšpirovať učiteľov k zmene, ktorá vychádza z ich vlastného rozhodnutia a presvedčenia.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Riadené Aktívne Učenie – pozitívna zmena pre budúcnosť

Členovia Projektu:

Zuzana Berová, Peter Bero

Webstránka:
http://www.skolarau.sk

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Osobnosť
23. Jul 2018

Reflexia slobody a zodpovednosti

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou