EN Zóna pre darcov

Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Inovácie

Popis projektu

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa ponúka študentom pilotný program charakterového vzdelávania počas celého štúdia. Charakterové vzdelávanie pozostáva z niekoľkých modulov, ktoré sú organizačne nezávislé, no navzájom sa dopĺňajú a obsahovo prepájajú. Hlavným cieľom programu hodnotového vzdelávania je položiť študentom (rôznou formou) otázky ich motivácie (čo je to úspech?), identity (kto som?), poslania (prečo som sa narodil?), viery (čomu verím?) a uplatnenie nadobudnutých zručností a postojov do budúcnosti (čo s tým všetkým spravím v ďalších 50-tich rokoch?). Program rozvoja charakteru je integrálnou súčasťou celého kurikula školy. Napĺňa ho pedagogický tím, tútori i riaditeľ školy. Jedným z cieľov programu je aj hľadanie foriem jeho rozšírenia do iných škôl a vzdelávacích organizácií.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu

Členovia Projektu:

Dušan Jaura, Ondrej Székely

Webstránka:
https://bilgym.sk/

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Inovácie
15. Dec 2017

Edulienka – vzdelávací model

Inovácie
23. Jul 2018

TALENTWAY.NET

Inovácie
23. Jul 2018

Lepšia geografia

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou