EN Zóna pre darcov

Online živá knižnica
Eduma

Občan

Popis projektu

Nezisková organizácia Eduma napomáha k formovaniu kritického myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling. Online živá knižnica je vzdelávací portál, na ktorom sa nachádzajú autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí. Projekt podporuje solidaritu k znevýhodneným, formuje postoje k zraniteľným a „nelukratívnym" skupinám v spoločnosti, ako sú utečenci, bezdomovci či Rómovia. Program tiež poskytuje metodické návody pre pedagógov. Jeho špecifickým cieľom je pokryť medzipredmetové vzťahy a prierezové vzdelávanie na základných a stredných školách, ktoré rozvíjajú a budujú kritické myslenie mládeže s prepojením na jazyky, humanitné a prírodovedné vedy.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Online živá knižnica

Členovia Projektu:

Janette Motlová, Andrea Haršányová

Webstránka:
http://www.eduma.sk

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou