EN Zóna pre darcov

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

Osobnosť

Popis projektu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, vďaka ktorému môžu mladí ľudia rozvinúť svoje schopnosti, a najmä charakterové vlastnosti, ako cieľavedomosť, vnútornú motiváciu a chuť dlhodobo na sebe pracovať. Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň 1 hodinu týždenne vykonávať, v 4 hlavných oblastiach – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia. Následne si zvolia dĺžku programu – od 6 do 18 mesiacov. Za pomoci svojho vedúceho programu (pedagóg, ktorý ich sprevádza programom) alebo samostatne nájdu organizáciu alebo krúžok, kde aktivitu vykonávajú a spoločne si nastavia konkrétny merateľný cieľ. Národná kancelária vyhľadáva partnerské organizácie, ktoré majú záujem poskytovať program DofE pre svojich študentov alebo členov, licencuje dané organizácie, školí ich dobrovoľníkov a organizuje odovzdávanie ocenení pre absolventov programu.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Členovia Projektu:

Marián Zachar

Webstránka:
http://www.dofe.sk

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou