EN Zóna pre darcov

JA Aplikovaná ekonómia
Junior Achievement Slovensko, n.o.

Kariéra

Popis projektu

JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Vďaka nemu študenti stredných škôl získavajú praktické skúsenosti a súčasne rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Študenti si zakladajú skutočnú firmu (JA Firmu), simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Získavajú tak možnosť okamžite v praxi aplikovať teoretické vedomosti o fungovaní podnikateľského subjektu. Komisia ocenila, že ide o už overený projekt, ktorý sa dá ľahko šíriť a je jednoducho využiteľný.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

JA Aplikovaná ekonómia

Členovia Projektu:

Peter Kalčevský, Gréta Balátová

Webstránka:
http://www.jaslovensko.sk

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Kariéra
15. Dec 2017

MOBILIZÁCIA

Kariéra
15. Dec 2017

Rozbehnime naše školy

Kariéra
23. Jul 2018

Escalator

Kariéra
23. Jul 2018

Rozbehni sa! Academy

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou