EN Zóna pre darcov

IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa
LEAF

Inovácie

Popis projektu

Podstatou projektu je odštartovať „reformu“ vzdelávania priamo v triedach u motivovaných učiteľov, a to cez individuálne, na mieru šité pravidelné hospitácie a následné konzultácie s mentorom. Podporným mechanizmom je aj komunita „inak" zmýšľajúcich učiteľov z celého Slovenska. Dva až trikrát ročne sa stretnú a riešia spolu odborné témy, prípadne stretávajú vo virtuálnom svete a pomáhajú si a podporujú sa aspoň nadiaľku (online kruhy). Vybraným absolventom LEAF ponúka tiež možnosť rozvíjať si v online inkubátore základné mentoringové zručnosti, ktoré môžu využiť na podporu kolegov vo svojej škole. Komisia ocenila myšlienku prepájania učiteľov, čo vedie aj napríklad k tomu, aby sa zamýšľali nad vlastným vyučovaním, povzbudzovali a motivovali sa navzájom.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa

Členovia Projektu:

Jana Mikulová Balážová, Dávid Králik, Viera Lasáková

Webstránka:
https://www.leaf.sk/irpu/

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou