EN Zóna pre darcov

EDUdrama - Dramatická výchova do škôl
Občianske združenie Divadlo oProti

Občan

Popis projektu

OZ Divadla oProti už od roku 2003 realizuje vzdelávacie projekty zamerané na využívanie metodiky dramatickej výchovy. Projekty sú rovnako divadelným tvarom, ako aj výchovno-vzdelávacím projektom. Združenie sa snaží prebudiť u mladých ľudí na základných školách schopnosť vlastného premýšľania, vyhodnocovania situácie a preberania zodpovednosti za svoje konanie, rozvíjať ich sociálnu a emocionálnu inteligenciu. Cez fiktívne situácie majú účastníci – diváci – možnosť vyskúšať si dopad svojich rozhodnutí v bezpečnom priestore. Kľúčovým poslaním iniciatívy EDUdrama je vytvoriť národnú platformu dramatickej výchovy.

Všeobecné informácie:

Názov projektu:

EDUdrama - Dramatická výchova do škôl

Členovia Projektu:

Barbora Jurinová,

Webstránka:
http://www.oproti.eu

Ďalšie projekty z tejto kategórie

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou