EN Zóna pre darcov

Generácia 3.0 má novú poradnú radu. Členmi sú vzdelávací analytik aj odborníci zo sveta inovácií

V tomto roku sme uzatvorili prvú päťročnicu nášho unikátneho vzdelávacieho programu. Kto sú nové členky a členovia poradnej rady, ktorí nás budú nadchádzajúce obdobie sprevádzať?
20. dec 2021 -

Katarína Obuchová

Generácia 3.0 má novú poradnú radu. Členmi sú vzdelávací analytik aj odborníci zo sveta inovácií

Už od samého začiatku sprevádza Generáciu 3.0 poradná rada. Od roku 2016 jej predošlí členovia poskytovali nielen konzultácie týkajúce sa vízie, stratégie a smerovania Generácie 3.0, ale pomáhali aj pri budovaní vzťahov s ďalšími aktérmi vo vzdelávaní či pri fundraisingových aktivitách.

Poďakovanie za doterajšiu podporu patrí Lucii Šickovej (Pixel Federation), Dušanovi Meškovi (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine), Jane Kontúrovej (ZŠ Bošany), Alene Kanabovej (Accenture), Andrei Cocherovej, Vladimírovi Bužekovi (Slovenská akadémia vied), Saskii Repčíkovej (ProSchola), Matejovi Šiškovičovi (MIM), Ivanovi Pavlovovi (MPC).

Nová poradná rada bude súčasťou výziev, ktoré má Generácia 3.0 pred sebou. Vážime si, že pomocnú ruku v podobe rád, zdieľania know-how a strategického usmerňovania nám poskytnú uznávaní odborníci, odborníčky a experti. Pôvodných členov vystriedajú experti z impact investičného a analytického prostredia a z biznisu. Spoločne s nimi chceme Generáciu 3.0 posúvať v oblastiach ako zvyšovanie dopadu jej aktivít, či príprava a podpora nástrojov pre vznik aj rast sociálnych inovácií, a to nielen vo vzdelávaní.

Magdalena Radová
Impact a investičná manažérka v Tilia Impact Ventures, prvom českom investičnom fonde zameranom na udržateľné projekty s pozitívnym spoločenským dopadom. Má skúsenosti ako konzultantka pre investície zamerané na pozitívny celospoločenský dopad z Európskej investičnej banky. Magdalena prepája Generáciu 3.0 so zahraničnými organizáciami a radí s nastavovaním stratégie programu.

Michal Rehúš
Zakladateľ Centra vzdelávacích analýz. Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania či ako analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Michalova expertíza pomáha Generácii 3.0 pri strategickom šírení inovácií do vzdelávacieho systému na Slovensku.

Andrea Basilová
Spoluzakladateľka globálnej spoločnosti Sensoneo, značky spojenej s inováciami pre odpadové hospodárstvo, ktorá ponúka svoje jedinečné riešenie vo viac ako 40 krajinách na piatich kontinentoch. Pre Generáciu 3.0 sú nápomocné Andreine skúsenosti s budovaním strategických partnerstiev, rozvíjaním spoluprác s medzinárodnými organizáciami.

Heliodor Macko
Spoluzakladal softvérovú firmu Visicom. Vedie prešovský SEAK Energetics, inovatívnu spoločnosť prinášajúcu unikátnu technológiu riadenie osvetlenia a nabíjanie elektromobilov. V septembri 2021 prevzal od ministra zahraničných vecí zlatú plaketu za mimoriadny prínos pri presadzovaní záujmov Slovenska a spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie. S Generáciou 3.0 sa delí o poznatky z advokačných aktivít.

Andrea Ferancová Bartoňová
Andrea má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti financií na rozvíjajúcich sa trhoch. Pôsobila v investičnej banke Wood & Company, kde od začiatku akcelerovala rast a expanziu spoločnosti, neskôr sa stala jej spolumajiteľkou. Pred pár rokmi spoluzaložila spoločnosť ESPIRA Investments, ktorá vyhľadáva firmy s ženským prvkom a spoločenským presahom. Jej meno figuruje v rebríčku najvplyvnejších žien Českej republiky časopisu Forbes. Andrea je aj členkou predstavenstva Nadácie Charty 77.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou