EN Zóna pre darcov

Efektívny altruizmus a 112 tipov na oživenie hodiny

Niekoľkým kamarátom darujete nový digitálny prístroj. Typ, s ktorým sa doteraz nestretli. Čo sa stane? Po rozbalení krabičky si pravdepodobne všimnete, že reagujú rôzne.
24. nov 2020 -

Tomáš Janeček

Efektívny altruizmus a 112 tipov na oživenie hodiny

Niektorí z kamarátov sa posadia na stoličku a začnú čítať priložený manuál. Ďalší vytiahnu telefón a nájdu si krátke tutoriály na youtube. A ostatní jednoducho prístroj zapnú a začnú sa s ním hrať. Na tomto príklade demonštrujú Ken Robinson a Lou Aronica v knihe Creative Schools fakt, že rozličným ľuďom vyhovujú pri učení sa rozličné štýly. 

Na začiatok  

Pred časom sme v Generácii 3.0 vytvorili katalóg inovatívnych vzdelávacích programov na Slovensku - EDUmapu. Učiteľky a učitelia tak na jednom mieste získajú rýchly prehľad o nástrojoch na spestrenie vyučovania. Programy sú rozdelené podľa predmetov aj zručností, ktoré u žiakov rozvíjajú. 

Vďaka rozhovorom s učiteľmi sme na EDUmapu doplnili aj informácie o časovej, personálnej či finančnej náročnosti pre školu. Rovnako tiež uvádzame zoznam 10 škôl, ktoré vybraný prístup pre svojich žiakov realizujú. Učitelia tak môžu získať informácie o skúsenostiach s programom od svojich kolegov. Vieme, že ak existuje šanca na intenzívnejšie využívanie inovatívnych vzdelávacích programov, zdieľanie skúseností medzi samotnými učiteľmi a učiteľkami je veľmi dôležité. 

EDUmapa ako odpoveď na potrebu rozmanitých učebných štýlov  

Zatiaľ čo pri experimente s darovaným prístrojom sa nám rozdielne štýly pri poznávaní a osvojovaní si informácií zdajú byť prirodzené, autori knihy upozorňujú, že niektoré školy na tieto rozdielnosti nereagujú. Robinson a Aronica ukazujú, že by bolo chybou očakávať od každého obdarovaného kamaráta čítanie návodu. A rovnakou chybou by podľa nich bolo uspokojiť sa s predstavou, že každému žiakovi vyhovuje 45-minútové sedenie na stoličke, počúvanie výkladu a zapisovanie poznámok. 

Máte potrebu reagovať na učebné štýly žiakov? EDUmapa poskytuje niekoľko možností. Jednou z nich je napríklad program ChemPlay. Stolová hra zameraná na výučbu anorganickej chémie na základných a stredných školách eliminuje pasívny prístup k učeniu, rozvíja analytické myslenie a vytvára tiež priestor na vzájomný dialóg medzi učiteľmi a žiakmi. 

EDUmapa ako odpoveď na obdobie „Vedomosti nestačia“ 

Aj keď vývoj trhu práce nedokážeme presne predpovedať, väčšina odborníkov na túto tému hovorí, že trh práce bude potrebovať (a už aj dnes potrebuje) kreatívnych ľudí s dobrou schopnosťou komunikovať, spolupracovať, kriticky myslieť a riešiť problémy. Ako tiež vyplýva z dát Profesia.sk, podiel pracovných ponúk, ktoré vyžadujú najmä odborné znalosti a zručnosti, sa v posledných rokoch znižuje. Zamestnávatelia sa naopak orientujú na mäkké zručnosti, ako napríklad logické myslenie, komunikačné zručnosti či práca v tíme.  

Vzdelávacie programy na EDUmape sme preto rozdelili aj podľa zručností. V kategórii Kariérne a podnikateľské zručnosti žiaka sú na EDUmape projekty zamerané na rozvoj spolupráce, podnikavosti, finančnej gramotnosti či líderstva. V kategórii Osobnosť a rozvoj žiaka nájdu učitelia projekty zamerané na rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, vlastný sebarozvoj, schopnosť prispôsobiť sa zmenám či inovatívnosť a kreativitu. V kategórii Sociálne a občianske kompetencie žiaka sú prístupy rozvíjajúce kritické myslenie, citlivý prístup k odlišnostiam, emocionálnu inteligenciu, občiansku angažovanosť či pochopenie globálnych súvislostí.  

Chcete u žiakov rozvíjať napríklad prezentačné a komunikačné zručnosti, kritické myslenie, eliminovať konflikty a upevňovať ich vlastnú identitu? Možnosťou je program EDUdramy Dramatická výchova do škôl. Vďaka workshopom postaveným na zážitku si účastníci nanečisto môžu vyskúšať rôzne životné situácie, emocionálne sa búriť, nechať sa uniesť, prežiť radosť a smútok, napätie a úľavu či skúmať situáciu z rôznych uhlov. 

EDUmapa ako odpoveď na rozvíjanie talentu a charakteru 

Talent nerozhoduje, hovorí Geoff Colvin vo svojej rovnomennej knihe. Poukazuje na štúdie, podľa ktorých skladatelia, maliari či poeti potrebovali 10 rokov prípravnej fázy predtým, ako vytvorili pozoruhodné diela. Rozhodujúcim krokom na ceste k majstrovstvu neboli podľa Colvina vrodený talent či skúsenosti, ale premyslené trénovanie či cvičenie. Pre dosiahnutie výsledku v akejkoľvek oblasti je tiež dôležitá dlhotrvajúca motivácia byť v niečom dobrý, bez ohľadu na vonkajšie odmeny.

Hľadáte program zameraný na rozvoj charakteru žiakov? Môže ním byť napríklad program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Mladí ľudia si v rámci tohto komplexného programu rozvíjajú najmä charakterové vlastnosti ako cieľavedomosť, vnútornú motiváciu a chuť dlhodobo na sebe pracovať. Zároveň si vyberajú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň jednu hodinu týždenne vykonávať. Aktivita by sa mala týkať jednej zo štyroch hlavných oblastí – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia. 

Efektívny altruizmus fotografa Jacka 

Teória efektívneho altruizmu hovorí, že by sme sa mali sústrediť na najefektívnejšie spôsoby pre zlepšenie sveta. Zvažovať svoje možnosti tak, aby naše konanie malo čo najpozitívnejší dopad. Pre lepšiu predstavu, jeden príklad takéhoto konania uvádza Rolf Dobelli v knihe Umenie jasného myslenia. 

Dobelli opisuje profesionálneho fotografa Jacka, ktorý sa rozhodol pomôcť pri výrobe vtáčích búdok. Je naozaj dobrý fotograf a zarába 300 dolárov na hodinu. Ak však bežný výrobca búdok zarába 50 dolárov za hodinu, nedáva zmysel, aby Jack klincoval, rezal a brúsil drevené latky. Najväčší zmysel dáva, aby Jack o hodinu dlhšie fotil a následne si za svoj plat najal šiestich výrobcov búdok. Dobrovoľníctvo má v tomto prípade zmysel, ak by Jack využil svoju expertízu.

Za tri roky som v Nadácii Pontis prečítal desiatky projektov škôl. Existujú najlepšie a najhoršie projekty. Tie najlepšie majú obrovský dopad na žiaka, riešia naliehavý problém, sú udržateľné, majú efektívny rozpočet a ideálne sú aj ľahko škálovateľné na iné školy. Tie najhoršie projekty nič z toho nemajú. Dobrým príkladom typu najhoršieho projektu je za mňa športový deň na škole. Cieľom je podporovať pohyb detí. Lenže v konečnom dôsledku oslovuje najmä aktívne deti, ktoré pohyb majú už aj bez športového dňa rady. Ak by náhodou škola zapojila všetky deti (aj tie, ktoré pohyb neláka), tento jeden deň ich zaužívané návyky nezmení. Cieľová skupina sa míňa cieľu. Dopad slabý a o udržateľnosti sa hovoriť nedá. 

Je zlé, že školy predkladajú aj nekvalitné projekty? Nie. Práve naopak, je to skvelé. Vždy ma veľmi povzbudzuje, vidieť, že školy majú ambíciu a snahu robiť o niečo viac a prinášať nad rámec minimálne povinného aj ďalšie užitočné riešenia pre deti či študentov. Je to iba jeden malý krok od toho, urobiť niečo maximálne zmysluplné, maximálne udržateľné a s maximálnym dopadom.  

Účastnícke poplatky za zapojenie do najkvalitnejších programov sú často nižšie ako chlebíčky a minerálky na športových dňoch. Stačí si dobre vybrať. Je veľký rozdiel, získať namiesto jedného športového dňa na školu program Zelená škola od OZ Živica. Alebo program Viac ako peniaze od Junior Achievement. Alebo program Otvorené školy od Nadácie otvorenej spoločnosti. Či zážitkové workshopy od Post Bellum. Programy s prepracovanou metodikou, príručkami, školeniami, podporou organizátora a obrovskou sieťou škôl, ktoré si vedia odovzdávať príklady dobrej praxe. Je ich mnoho. Práve teraz 112. Stačí si vybrať. https://www.generacia30.sk/edu-mapa.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou