EN Zóna pre darcov

EDUpoint

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady najlepšej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Kde?

Nadácia Pontis, v rámci programu Generácia 3.0, stojí za tromi EDUpointmi. Vo Zvolene tvorí program EDUpointu v spolupráci s Komenského inštitútom, v Bratislave v spolupráci s organizáciou Indícia a v Košiciach so Súkromnou základnou školou Kechnec.

Najbližšie podujatia

Pozrite si, aké podujatia pre vás pripravujeme. Zvoľte si miesto,
v ktorom vás EDUpoint zaujíma.

Zvolen
Ako sa nenechať "napáliť" - Rozpoznávanie dezinformácií
Lektor: Vladimír Šnídl

Seminár na autentických príkladoch zhrnie, aké hoaxy sa dnes šíria medzi Slovákmi. Vysvetlí rozdiel medzi informáciami zo štandardných médií a informáciami z neoverených zdrojov. Súčasťou seminára budú aj ukážky toho, ako je možné túto tému komunikovať smerom k žiakom.

Vladimír Šnídl pracuje jedenásť rokov ako novinár, je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku a spoluautorom troch vzdelávacích príručiek Denníka N. Absolvoval tri desiatky besied na slovenských školách a niekoľko seminárov pre učiteľov, ktoré organizovalo MPC.

Zobraziť viac
17.10.2019, 13:30-16:30
Poprad
Známka nie je všetko
Lektor: Janette Motlová

Hodnotenie nevezme talent, ale môže zničiť sny. Téma, ktorá je na začiatku školského roka, viac než aktuálna. Ako spravodlivo hodnotiť? Dá sa to? Pozrieme sa na hodnotenie z rôznych uhlov pohľadu. Ako je hodnotenie vnímané vo vzťahoch učiteľ – žiak/žiak – učiteľ, rodič – žiak/žiak rodič, rodič – učiteľ/učiteľ rodič, žiak-žiak?

Čo všetko sa skrýva za známkou? Ako sa pri hodnotení vyhnúť porovnávaniu, nálepkovaniu a predsudkom? Aký vplyv majú soc. rozdiely a rôzne znevýhodnenia žiakov na ich hodnotenie? Je pre žiakov motiváciou dobrá známka, alebo vedomosť? Ako riešiť problémové situácie pri hodnotení? A čo tlak rodičov na výkon dieťaťa?

Spoločne odkryjeme mnohé otázky, ktoré v sebe táto téma skrýva ...

Zobraziť viac
29.10.2019, 15:00 - 18:00
Poprad
Inklúzia nie je ilúzia
Lektor: Zuzana Réveszová

Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Ako má fungovať podporný/inkluzívny tím? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť?
S využitím interaktívnych metód a videí si zažijeme, čo je a čo nie je inklúzia. Objasníme si, čo sú inkluzívne stratégie a aké sú možnosti ich zavádzania do nášho školstva.
V kontexte inkluzívneho vzdelávania sa dotkneme aj témy vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Predstavením projektu "Škola inkluzionistov" zmapujeme aktuálne dianie v téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Optimisticky zakončíme príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i zo Slovenska.

 

Zobraziť viac
27.11.2019, 15:00 – 18:00

Predchádzajúce podujatia

Pozrite si, čo už máme za sebou.
Žilina
Rosenfeldov palác, Žilina
10.10.2019, od 14,30 do 17,30
Škola pre všetkých alebo z praxe inkluzívneho vzdelávania
Lektor: liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová, špeciálny pedagóg Viktor Križo

Jednodňový workshop Škola pre všetkých alebo z praxe inkluzívneho vzdelávania vám predstaví podnetné princípy, zásady a tipy toho, čo už funguje v praxi a čo je užitočné a podporné k tomu, aby naše školy mohli kráčať na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu.

Zobraziť viac
Bratislava
Rovniankova 15, Indícia n.o.
10.10.2019, 14:30 - 17:00
Prečo učiť inak: lebo avokádo a vitamín D
Lektor: Martin Kuruc

Len krátko z obsahu, aby sme vás motivovali:-) Prečo učiť inak: lebo avokádo a vitamín D - o motivácii, nemotivácii žiakov k učeniu sa, o sile skupiny a radosti z učenia.

Podujatie je bezplatné. Tešíme sa na Vás

Zobraziť viac
Nitra
Mestský úrad v Nitre
02.10.2019, 8:30
Úvodná konferencia k EDUpoint Nitra
Lektor: Tomáš Pešek, Miroslava Remenárová, Silvia Oleníková, Ľubomíra Valovičová a ďalší

Mesto Nitra v spolupráci s Nadáciou Pontis odštartujú 2.10.2019 úvodnou konferenciou projekt EDUpoint Nitra.

Konferencia  je primárne určená pre učiteľov a riaditeľov ZŠ, ale zúčastniť sa môžu aj „fanúšikovia“ moderných trendov vo vzdelávaní.

Program konferencie je rozdelený na dve časti. Predpoludním vystúpia rečníci s prierezovými témami, ako napríklad Aktuálne trendy v práci s mládežou.

Popoludní nás bude čakať päť súbežne bežiacich workshopov na rôzne témy. Jednotlivých rečníkov a facilitátorov, ktorí sa predstavia na konferencii, budeme predstavovať postupne.

Kapacita jednotlivých workshopov je obmedzená.

Ak máte záujem o účasť na konferencií, prosím vyplňte prihlasovací formulár najneskôr do 25.9.2019 tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUyT4NeWWmyM1Y-H_quDQ7LEZ6Hru-tUPItOH8oz9xOn6pA/viewform?usp=sf_link

Program konferencie:
8:30 - 9:00 – Prezentácia účastníkov
9:00 – 9:30 – Úvodné príhovory
9:30 – 11:00 – Prezentácie (program bude doplnený čoskoro)
11:00 – 12:00 – Prestávka
12:00 – 13:30 – Súbežne bežiace workshopy (počet miest na jednotlivých workshopoch môže byť obmedzený):

- Globálne vzdelávanie (alebo ako dostať prepojený svet do bežných hodín)
- Využívanie koučingu vo vzdelávaní
- Workshop pre riaditeľov
- Budovanie kritického myslenia u žiakov
- Supervízia pre učiteľov

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, Žilina
24.09.2019, 14:30
Vizualizácia vo vzdelávaní 24.09.2019
Lektor: Bára Rodi

Zaujíma vás ako prirodzene aktivovať obe polovice mozgu žiakov? Ako zmeniť písanie poznámok na efektívny nástroj učenia? Potom neváhajte a pridajte sa na workshop Vizualizácia vo vzdelávaní.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
13.06.2019, 9:30
Inkluzívne vzdelávanie alebo reflexia slobody a zodpovednosti
Lektor: Zuzana Krnáčová a Viktor Križo

Inkluzívne vzdelávanie ako podpora potrieb všetkých detí v rozmanitosti triedy a podpora učiteľa a rodiča je veľká výzva. Ako urobiť hodinu, aby sa rozvíjal potenciál všetkých detí? Má aj učiteľ potreby, ktoré by mali byť vypočuté?

O svojich dlhoročných skúsenostiach arteterapeutky a učiteľa pri budovaní inkluzívnej klímy podpornej pre všetkých členov školy budú viesť workshop dvaja hostia z Bratislavy pracujúci v bežnej základnej škole s mnohými špeciálnymi deťmi a dospelými.

Zažijete:
- ako podporovať v bežnej hodine rozmanitosť a smerovať triedu podporne a inkluzívne,
- aké sú princípy, riziká a zdroje takéhoto prístupu,
- čo, kto potrebuje zažívať, aby sa cítil v škole akceptovane a napĺňali sa požiadavky vzdelávania i výchovy,
- ako prispievajú ranné kruhy, reflexia, sústredenia, medzigeneračné aktivity, peer learning, artefiletika, odborný tím, práca s chybami, nenásilná komunikácia, participácia slobody a zodpovednosti k inkluzívnej kultúre na škole.

Uvidíte krátke videá z realizovaných inkluzívnych aktivít, zažijete si reflexiu vo vyučovaní, dozviete sa, čo je a čo už nie je možné chápať pod inkluzívnym vzdelávaním, aké aktivity a činnosti k tomu prispievajú, ochutnáte nové rozmery vzdelávania humanistickej psychológie.

LEKTORI:
Zuzana Krnáčová a Viktor Križo

Obaja autori sa viac ako 10 rokov venujú inkluzívnemu vzdelávaniu v praxi i výskume, zrealizovali mnoho projektov na tému implementácie terapie do školského prostredia a bežného vyučovania.

Zuzana absolvovala štúdium a odbornú prax arteterapie v Anglicku, vedecké a učiteľské štúdium v Bratislave, Viktor absolvoval štúdium učiteľstva, špeciálnej pedagogiky a psychológie v Bratislave, Trnave i v Brne. Obaja neustále aplikujú a overujú svoje skúsenosti v školách.

Predstavia Vám aktuálny inkluzívny projekt Reflexia slobody a zodpovednosti s podporou Nadácie Pontis a NDS realizovanom na ZŠ Dubová. Budete môcť nielen zažiť, ale aj získať nové kontakty a možnosti pre ďalšiu podporu a spoluprácu.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
11.06.2019, 14:00
Ako na skupinové vyučovanie
Lektor: Peter Farárik

Autor Lepšej geografie (https://lepsiageografia.sk/) Peter Farárik bude sprevádzať rôznymi aktivitami. Workshop poskytne inšpiráciu pre organizáciu skupinovej práce vo vyučovaní.

Na vlastnej koži si vyskúšate viaceré typy aktivít, ktoré žiakov nielen motivujú premýšľať, ale aj bavia. Príklady aktivít sú z geografie, dajú sa však upraviť aj na iné vyučovacie predmety.

LEKTOR: Peter Farárik

Už od začiatku svojej učiteľskej dráhy som veril, že napriek všetkým problémom, ktoré sa v našom školstve vyskytujú, máme my učitelia šancu robiť veci inak, po svojom, lepšie. Kto, keď nie my, kedy, keď nie teraz? Po viacročnej učiteľskej praxi na základných školách a gymnáziu, som sa rozhodol, že sa vydám do neprebádaných vôd a namiesto toho, aby som učil len desiatky detí, pokúsim sa vytvárať vzdelávací obsah pre tisíce.
V máji 2018 zvíťazila Petrova Lepšia geografia ​v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania na Cene Generácie 3.0 od Nadácie Pontis.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
29.05.2019, 14:00
Workshop "Ako na skupinové vyučovanie"
Lektor: Peter Farárik

Workshop "Ako na skupinové vyučovanie" poskytne inšpiráciu pre organizáciu skupinovej práci vo vyučovaní. Na vlastnej koži si vyskúšate viaceré typy aktivít, ktoré žiakov nielen motivujú premýšľať, ale aj bavia. Príklady aktivít sú z geografie, dajú sa však upraviť aj na iné vyučovacie predmety.


Workshopom "Ako na skupinové vyučovanie" nás prevedie známa osobnosť vzdelávania na Slovensku v geografii i inde - Peter Farárik.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
22.05.2019, 9:00
Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?
Lektor: MGR. ET MGR. VIERA LUTHEROVÁ

Ak dieťa nezvláda učivo, nereaguje na naše vysvetľovanie, veľmi rýchlo zvykneme usúdiť, že dieťaťu asi chýba mentálna kapacita na pochopenie. Nemá dosť vysoké IQ, aby rozumelo.

Ak sa správa nevhodne, rýchlo usúdime, že je nevychované, rozmaznané a rodičia sa málo snažia. Keby pritvrdili, tak by išlo aj učenie aj správanie.

Veci ale môžu byť aj inak. Pred vynesením záverečného úsudku, je dobré položiť si otázku, ako funguje telo dieťaťa. Má dostatočne zrelé fyzické predpoklady na prácu v škole? Vnímanie nie je samozrejmosť.

Skúsme si najprv položiť elementárne otázky: ako to dieťa vidí, ako počuje, ako vníma svoje telo a nakoľko ho dokáže ovládať? Ako presne je jeho telo schopné vykonať zámer mysle? Ak tieto predpoklady našej existencie vo svete a nutne aj učenia samotného, zlyhávajú, tak bude dieťa zlyhávať aj vo výkone. Dobré prepojenie medzi telom a mozgom, tvorí základ pre nadstavbové procesy učenia. Deti neuromotoricky nezrelé majú často horší prospech, problémové správanie a súbežne niektorú z diagnóz porúch učenia, pozornosti alebo vývinu reči.

Kde zlyháva náš systém v statostlivosti o tieto deti? Pridáme aj pár myšlienok o sekundárnej neurotizácii, spolupráci so špeciálnym pedagógom a typy na aktivity stimulujúce dozrievanie centrálnej nervovej sústavy a aké intervencie máme k dispozícii.

LEKTORKA:
MGR. ET MGR. VIERA LUTHEROVÁ
Psychologička a bývalá učiteľka, má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje súkromnú psychologickú poradňu BALANS v Kremnici.

Je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre INPP metódu na Slovensku. Pracuje aj s metódami sluchovej stimulácie JIAS a Bilaterálnej integrácie. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovými poruchami a psychickými ťažkosťami.

Prednáša, lektoruje programy pre pomáhajúce profesie a pravidelne publikuje
v časopisoch Dobrá škola a Dieťa. Je členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie.

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
21.05.2019, 13:00
Poradný kruh v škole a v živote
Lektor: Radoslav Plánička a Jana Randa

Poradný kruh (Council) je metóda skupinovej práce, ktorej korene siahajú k pôvodným národom a postupne prichádza aj do našich škôl. Pomáha pri budovaní vzťahov, komunity, rozvoji emocionálnej inteligencie a prevencii šikany.

Rozvíja schopnosť počúvať druhých, prejaviť svoje pocity a názory. Vďaka tejto metóde sa môžu nielen žiaci, učitelia a rodičia navzájom spoznávať, lepšie sa pochopiť a nastúpiť na cestu spolupráce.

Na workshope si predstavíme základné princípy, rôzne formy a situácie kedy poradný kruh využívať. Budeme s vami zdieľať naše skúsenosti zo škôl, skupinovej práce, či osobného života. Kruh si aj osobne zažijete a získate aj informačné zdroje a inšpirácie pre vašu prácu.

LEKTORI:
Radoslav Plánička

S poradným kruhom sa intenzívnejšie stretol v roku 2016 vo výcviku zameranom na osobný rozvoj. Odvtedy sa zúčastňuje alebo spoluvedie poradné kruhy pre dospelých alebo deti. V súčasnosti je vo výcviku vedenia poradných kruhov u Holgera Heitna.

Väčšinu pracovného života pôsobí v treťom sektore v oblasti ochrany životného prostredia a vzdelávania. V Živici v minulosti viedol program Zelená škola a neskôr Vzdelávacie centrum Zaježová.

Od roku 2017 pôsobí ako manažér a asistent učiteľky v Zaježovskej škole. Okrem toho koordinuje miesto inšpiratívneho vzdelávania EDUpoint vo Zvolene.

Jana Randa

Ako lektorka, facilitátorka a školiteľka pracuje pre Iuventu, Člověka v tísni, Interkulturelles Zentrum a Radu Európy. V posledných rokoch sa venuje na lokálnej úrovni žilinskej iniciatíve ZAintegro - práci s deťmi a rodinami z vylúčených lokalít a so školami a pedagógmi, ktorí s nimi pracujú.

S poradnými kruhmi sa zoznámila v roku 2013 a odvtedy ich využíva v rôznych kontextoch napr. rodinné poradné kruhy, tímové stretnutia pedagogických kolektívov, vzdelávanie pedagógov, intervencie pri šikane v triede.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
13.05.2019, 13:30
Nenechajte sa nachytať (ako na finančnú gramotnosť v školách)
Lektor: Ing. Kvetoslava Danková

Workshop je určený učiteľom 1. a 2. stupňa základných škôl. Účastníci si osvoja praktické postupy riešenia problémov z reálneho života v oblasti financií a ukážeme si, ako ich zábavnou formou preniesť do vyučovacieho procesu.

Prostredníctvom zážitkovej metódy sa účastníci workshopu dozvedia o tom, či sú dostatočne finančne gramotní; ako si správne viesť osobný/rodinný rozpočet; ako si strážiť výdavky; ako si vypočítať mzdu; čo majú robiť, kde majú veľa peňazí a čo vtedy, kde peniaze chýbajú; a pod.

LEKTORKA:
Ing. Kvetoslava Danková

Kvetoslava Danková je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, Fakulty riadenia so špecializáciou na automatizované systémy riadenia. Po 11 rokoch odbornej praxe vymenila profesiu programátora a začala pôsobiť ako učiteľka informatiky a ekonomických predmetov na gymnáziu v Košiciach. Popri práci pôsobí ako lektorka v oblasti podnikateľského a finančného vzdelávania v rámci tretieho sektora. Ako metodik spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska v programoch Poznaj svoje peniaze a Škola rodinných financií.

Zobraziť viac
Zvolen
Základná škola Brehy
02.05.2019, 13:00
Ako horieť a nevyhorieť?
Lektor: Matúš Bakyta

Iba ten, kto sám pre niečo "horí", dokáže zapáliť ostatných. Učiteľstvo je psychicky veľmi náročná práca, je preto dôležité sa dobre starať o svoj vnútorný oheň. Príďte si dopriať čas sami pre seba, zamyslieť sa nad tým kde energiu (zbytočne) strácate, a kde ju môžete načerpať.

Na workshope AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ sa budete môcť pútavou formou dozvedieť o tom, čo je (a čo nie je) syndróm vyhorenia, v prípade záujmu sa budete môcť otestovať. Diskutovať budeme aj o príčinách vyhorenia, a najmä o možnostiach jeho prevencie.

LEKTOR:
Matúš Bakyta, pracuje ako psychológ a lektor "na voľnej nohe".

Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov) alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami.

V rokoch 2015-2018 Matúš pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia. Je jedným zo psychológov na portáli Vyhorenie.sk

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
30.04.2019, 9:00
Predsudky – v našich hlavách a našich triedach
Lektor: Tina Gažovičová

Všetci máme určité predsudky v našich mysliach. Každý z nás však má voľbu, nakoľko nimi nechá ovplyvňovať svoje postoje a správanie. Budeme ľudí odsudzovať len za to, ako vyzerajú či odkiaľ pochádzajú?

Na Slovensku sú predsudky voči menšinám u mnohých ľudí hlboko zakorenené. Stretávajú sa s nimi aj učitelia a pracovníci s mládežou. Čo s tým? Ako učiť už mladých ľudí o tom, že ľudí máme posudzovať ako jednotlivcov?

Na seminári s lektorkou Tinou Gažovičovou sa dozviete niečo o tom, prečo vznikajú predsudky v našich mysliach a ako sa im nepodriadiť. Zároveň spoznáte rôzne spôsoby odburávania predsudkov u žiakov cez príbehy, emócie alebo cez argumenty.

Program:
09:00 – 10:30 Predstavenie - Čo sú predsudky a prečo ich máme?
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:00 Odbúravanie predsudkov cez príbehy a emócie
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 14:00 Odbúravanie predsudkov cez argumenty
 

LEKTORKA:
Tina GAŽOVIČOVÁ

Vyrastala ako dieťa slovenských migrantov vo Viedni a približne polovicu života prežila v zahraničí, čo silne ovplyvnilo jej uvažovanie nad menšinami aj predsudkami. Vyštudovala sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne a verejnú politiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde obhájila titul PhD. v oblasti vzdelávacích politík.

Desať rokov pôsobí v neziskovom sektore. Pracuje pre CVEK - Centrum pre výskum etnicity a kultúry a iné organizácie ako výskumníčka, analytička, projektová manažérka a lektorka. Odborne sa venuje najmä výchove k ľudským právam, inkluzívnemu vzdelávaniu a inováciám vo vzdelávaní. Realizovala viacero výskumov zameraných na vzdelávanie deti cudzincov a detí z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku aj v zahraničí. Pôsobí ako lektorka výchovy k demokracii a kritického myslenia. Pracuje tiež ako školská konzultantka pre inkluzívne vzdelávanie pre Nadáciu pre deti Slovenska.

Zobraziť viac
Košice
Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
26.04.2019, 8:30
Štyri poschodia s EDUdramou
Lektor: Lektorky z EDUdrama

Cieľom workshopu je aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula.

Téma: asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia
Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. V štyroch fázach nazerania na vzdelávací obsah (napr. literárne dielo, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, matematické riešenia či vizuálny obraz,): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DV do vášho vyučovania.

Táto metóda vám umožní prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prináša nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety. Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť.
 

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
25.04.2019, 14:00
Naša bedagogika - od bedákania k aktivizmu
Lektor: Mgr. Daniel Hevier, PhD.

Aktivizačná prednáška s prvkami workshopu o jednej forme zmeny nášho školstva zdola. Formuluje a informuje Mgr. Daniel Hevier, PhD., spisovateľ a učižiak - učiteľ, ktorý sa učí od svojich žiakov.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
16.04.2019, 13:30
Memory, sciences, english and more
Lektor: Martina Pľuchtová

Seminár je určený učiteľom 1. a 2. stupňa základných škôl, tak vyučujúcim anglického jazyka ako aj učiteľom prírodovedných predmetov, ktorí chcú do svojich vyučovacích hodín či už pravidelne, či príležitostne zakomponovať cudzí jazyk.

V prvej časti seminára si predstavíme techniky pre efektívne učenie sa tak slovnej zásoby ako aj všeobecných faktov. V druhej časti seminára spojíme prírodovedu, geografiu, chémiu a matematiku s anglickým jazykom. Predstavíme si praktické cvičenia a materiály určené na využitie počas vyučovacích hodín anglického jazyka a prírodovedných predmetov.

LEKTORKA: Mgr. Martina Pľuchtová

Martina Pľuchtová je absolventkou PU v Prešove, aprobácia anglický jazyk/výtvarná výchova. Ako pedagóg pôsobila na základnej škole, strednej odbornej škole, gymnáziu ako aj na univerzite. Svojich dvadsať rokov pedagogickej praxe v súčasnosti využíva ako ELT konzultant vo vydavateľstve Macmillan. Zameriava sa na prednášky a semináre pre pedagógov všetkých typov škôl, na základe individuálnych požiadaviek konkrétnych ištitúcií.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
09.04.2019, 14:00
Pamäťové techniky a ich využitie v praxi
Lektor: Silvia Valovičová

Nezáleží na tom, či si myslíte, že máte dobrú pamäť alebo nie - potrebujete len ochotu premýšľať iným spôsobom! Pre každého, kto sa chce naučiť základné princípy ukladania informácií do pamäti a zvládnuť ukladanie faktov, mien alebo čísiel cez pamäťové techniky.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
08.04.2019, 14:00
Príbehy a obrazy pôvodných národov v kontexte vzdelávania
Lektor: Vanessa Andreotti

Je žiak prázdny pohár alebo košikár?

Pôvodné národy a kultúry sa pri tvorbe vedomostí spoliehajú do veľkej miery na príbehy a metafory.

Príďte si zažiť, ako sa môžu metafory a príbehy pretaviť do vzdelávania novej generácie. Vanessa bude s vami zdieľať skúsenosti získané životom v rôznych kultúrach. Ponúkneme Vám novú knihu z dielne CEEV Živica, ktorá sa pozerá na globálne súvislosti z lokálneho - slovenského kontextu. Dostanete tiež k dispozícii fotografický materiál, ktorý Vám pomôže na hodinách podnecovať kritické myslenie o tom, ako žijeme. Čo je to bohatstvo? Čo je šťastie? Čo k životu a šťastiu potrebujeme?

Každý z nás v sebe nosíme dve mysle: na jednej strane je to racionálna myseľ zameraná na fakty, čísla, predvídateľnosť, kontrolu a objektívne popisovanie sveta pomocou slov.

Na strane druhej máme však aj metaforickú myseľ, ktorá sa sústredí na symboly, emócie, rytmy, prepojenia a vzorce. Veľmi často však rozvíjame jednu na úkor druhej.

V súčasnom inštitucionalizovanom vzdelávaní sa často vyžaduje výlučne prvý prístup a racionálna myseľ, pretože tie dávajú ľuďom iluzórny pocit osobnej kontroly nad vlastným učením a jeho výsledkami. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa rozvíja a k slovu dostáva metaforická myseľ (umenie, literatúra, filozofia, hudba, tanec, ekológia, teológia...) sú však rovnako dôležitou súčasťou rozvoja ľudskej bytosti a mali by mať rovnocenné miesto vo vzdelávaní.


LEKTOR:
Vanessa Andreotti

Pochádza z Brazílie, kde vyrastala a študovala. Má nemeckých a indiánskych predkov. Zatiaľ čo ona vyrastala a študovala v meste, jej indiánska babička žila v jednoduchej chyži na vidieku.

Po búrlivom dospievaní si dokončila vzdelanie a stala sa učiteľkou. Niekoľko rokov učila v Brazílií pre British Council a začala vnímať, že miestni obyvatelia vnímajú anglický jazyk ako bránu do sveta pokroku a vlastnú kultúru a pôvod v tomto procese považujú za druhotriedne.

Následne išla študovať do Veľkej Británie, na Novom Zélande prednášala a študovala maurskú kultúru. Začala sa venovať globálnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu v pôvodných národoch. Bola prvou profesorkou globálneho vzdelávania v Európe na Univerzite v Oulu (Fínsko). V súčasnosti pôsobí v Kanade na University of British Columbia, kde sa venuje výskumu a je predsedníčkou kanadského výskumu rasy, nerovností a globálnej zmeny.

Už tretí rok prichádza na Slovensko ako lektorka Sokratovho Inštitútu.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
02.04.2019, 9:00
Školské historické obrazové pramene vo výučbe dejepisu
Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Na seminári sa budeme venovať obrazovým historickým prameňom a ich funkcii vo výučbe dejepisu. Ich prostredníctvom sa spolu vyberieme na učebné cesty od "dobrého" ku "zvedavému oku" našich žiačok a žiakov. Obraz nemôžeme považovať len za ilustráciu, ale predovšetkým za aktívne médium myšlienkového procesu.

Pôjde o praktický didaktický seminár pre učiteľov/ľky dejepisu základných škôl. Získané poznatky môžu učitelia/ľky automaticky aplikovať na svojich hodinách dejepisu aj vďaka materiálom, ktoré každý účastník získa.

LEKTOR:
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
V. Kratochvíl bol dlhoročným učiteľom dejepisu na základnej škole a gymnáziu a dlhodobo sa podieľa na vzdelávaní učiteľov dejepisu na Slovensku i v Českej republike. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebnicových titulov pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 až 2012. Svoje vedecké a odborné práce publikoval okrem Slovenska, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Maroku. Je dlhoročným členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu so sídlom v Norimbergu.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
21.03.2019, 13:30
Trieda v oblakoch
Lektor: Zuzana Molčanová

Na stretnutí Vám v predstavíme technológiu s názvom Microsoft Teams. Platformu, ktorá podporuje zručnosti pre 21. storočie - komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií a podkladov na vyučovanie. Stretnete sa s praktickými ukážkami ako si Tím vytvoriť, ako pridať študentov a ako s tímom spolupracovať. Súčasťou tímu je aj Poznámkový zošit pre triedu, možnosť vytvárania elektronických poznámok pomocou technológie Microsoft OneNote. To všetko si vyskúšate na vlastnej koži a v prípade záujmu si domov odnesiete aj vlastné Office 365 konto.

Lektorka: 

O svoje skúsenosti sa príde podeliť Zuzana Molčanová. Zuzka vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Teraz pracuje ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút. V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným z dvoch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
19.03.2019, 10:00
Ako učiť efektívne
Lektor: Tomáš Pešek

Viaceré zdroje tvrdia, že rozdelenie ľudí podľa štýlov učenia sa na vizuálnych, auditívnych a kinestetických je vedecky nepodložený mýtus. Môže nejaký iný koncept štýlov učenia sa fungovať v praxi? A môže byť takéto škatuľkovanie na niečo dobré?

O svojich dlhoročných skúsenostiach z neformálneho vzdelávania a ako ho efektívne nastavovať práve z hľadiska štýlov učenia nám príde porozprávať Tomáš Pešek.

Dozviete sa:
- kedy je vzdelávanie efektívne
- aké sú základné štýly učenia sa
- čo to v praxi znamená, že sa ľudia učia rôzne a ako na to máme reagovať už v príprave
- v čom je škatuľkovanie nebezpečné, no kde naopak je v tomto kontexte uvažovať výhodou.

Sľúbiť môžeme zaujímavé aktivity, reflexiu, teoretický rámec aj prenos do praxe.

Lektor: Tomáš Pešek
Takmer dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a tým, čo s nimi pracujú. Rád veci vymýšľa, skúša priamo s mladými ľuďmi a čo funguje posúva ďalej. Rozumie si so zážitkovým vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a profesionálne sa venuje aj koučingu.

Zaujíma ho, čím žije mladá generácia, ale aj aké sú nové a inovatívne prístupy v rozvoji mladých. Verí, že mladí dokážu viac, než si sami myslia a stačí ich v tom trochu podporiť.

Spolupracuje s viacerými organizáciami a firmami (YouthWatch, Plusko, ICF, Prázdninová škola Lipnice, VIAC, Microsoft, DM) a lektoruje v rôznych programoch (napríklad Sokratov Inštitút či Butterfly Effect).

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
20.02.2019, 14:00
Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy
Lektor: Ľubica Noščáková

Ako učitelia (nielen prostredníctvom hodnotenia) denne pomáhame žiakom tvoriť ich vlastný sebaobraz. Niečo, čo ich sprevádza omnoho ďalej, než len po dvere triedy či školy... Je možné robiť to tak, aby nás to "zaťažovalo" čo najmenej a zároveň to žiakom pomáhalo napredovať "čo najviac" ? Príďte diskutovať o tejto problematike na workshop, ktorým bude sprevádzať PaedDr. Ľubica Noščáková, jedna z finalistiek Učiteľa roka 2018.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
07.02.2019, 9:30
Aktivizujúce a inovatívne metódy vo výučbe
Lektor: Lucia Šepeľáková

Interaktívny workshop prináša rôzne možnosti, ako oživiť vyučovacie hodiny používaním inovatívnych a aktivizujúcich metód. Súčasné školstvo je v mnohých smeroch kritizované pre jeho transmisívny prístup, nudu a stereotyp vo vyučovaní.

Na workshope si ukážeme techniky a stratégie, ako efektívne vyučovať pomocou aktivizujúcich metód v oblasti (nielen) globálneho vzdelávania. Priblížime si motivačné aktivity, energizéry a rozmanité podnetné materiály, ktoré môže učiteľ v škole využívať s cieľom vzbudiť pozornosť a podporiť aktívne poznávanie okolitého sveta.

Workshop chce ukázať, že vyučovanie (učiteľa) a učenie sa (žiakov) môže byť zábavné, fascinujúce, objavné, zážitkové, smiešne, tajomné, hravé, zmysluplné a jedinečné.

Worskhop je určený učiteľom základných škôl I. stupňa.

Lektorka: Lucia Šepeľáková

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogickej fakulty v Prešove. Už viac ako 10 rokov sa venuje problematike inovatívnych a aktivizujúcich metód. Profesne sa zameriava na konštruktivizmus a oblasť aktívneho učenia sa. Zaujíma ju, ako je možné „prebudiť“ žiakov a “nakopnúť“ výučbu, efektívne motivovať, aby to na hodinách „žilo.“ Vo svojej praxi sa orientuje tiež na energizéry, metódy skupinového vyučovania a rozvoj komunikačných zručností.

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
30.01.2019, 9:30
Príbehy mladých ľudí ako vzdelávací nástroj
Lektor: Peter Dráľ

Mladí ľudia majú svoje príbehy.

A mnohé tieto príbehy sa týkajú ich identity, spoločenskej a kultúrnej rozmanitosti alebo prípadov diskriminácie.

Príďte do EduPointu Zvolen a lektor Peter Dráľ vám na základe videí a cvičení z portálu Stories that Move ukáže, ako ich možete zakomponovať do vyučovania alebo neformálneho vzdelávania.

Zároveň prepojíme príbehy zo súčasnosti s príbehmi z minulosti. Vysvetlíme si, čo je zviditeľnené myslenie a viacvrstvové učenie. Zmapujeme možnosti na zakomponovanie týchto postupov do vzdelávacích programov a bežného vyučovania.

A na záver môžeme prediskutovať, do akej miery je naše školstvo v súčasnosti pripravené podobné postupy využívať, inovovať a zlepšovať sa.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
29.01.2019, 14:00
Ako horieť a nevyhorieť
Lektor: Matúš Bakyta

Iba ten kto horí, vie zapáliť ostatných. Učiteľstvo je psychicky veľmi náročná práca a preto je dôležité starať sa o svoj vnútorný oheň. Nech nevyhasne po pár rokoch či v hektických obdobiach, s ktorými sa počas školského roka stretávame. Tak teda, ako na to? Srdečne vás pozývame stráviť plnohodnotný čas v príjemnej spoločnosti. Nájdite si kúsok času pre seba.


Na workshope sa budete môcť pútavou formou dozvedieť o tom, čo je (a čo nie je) syndróm vyhorenia, v prípade záujmu sa budete môcť otestovať. Diskutovať budeme aj o príčinách vyhorenia, a najmä o možnostiach jeho prevencie.


Workshopom nás prevedie Matúš Bakyta, ktorý pracuje ako psychológ a lektor "na voľnej nohe". Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov) alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami. V rokoch 2015-2018 Matúš pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia. Na webovej stránke www.vyhorenie.sk pôsobí ako jeden z odborníkov, na ktorých sa môžete obrátiť o pomoc.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
12.12.2018, 14:00
Inkluzívne vzdelávania – nasmerovaní k zmene
Lektor: .

Na ZŠ Dubová úspešne funguje inovatívny projekt zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad zážitkové učenie výtvarnej výchovy (tzv. artefiletika), tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď. Základom všetkého je individuálny prístup k žiakom a žiačkam, aby sa mohli rozvíjať podľa svojich potrieb a schopností. Výsledkom sú spokojní žiaci, ktorí napredujú a dokážu prijímať seba aj iných. Za projektom stojí odborný tím zložený zo špeciálnych pedagógov, psychologičky, výchovnej poradkyne, artefiletičky a riaditeľky školy. Nemalú úlohu však zohrávajú aj rodičia, s ktorými sa učitelia pravidelne stretávajú a hľadajú riešenia. 


Ak Vás táto problematika zaujíma, potom príďte do bratislavského EduPointu na Rovniankovú 15 v Bratislave, kde predstavia dve dámy zo ZŠ Dubová v Bratislave svoju činnosť v tejto oblasti. Ich škola pracuje posledné tri roky na zmenách smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu, ktoré ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie žiakov, sebarealizáciu pedagogických pracovníkov, ako aj spôsob vedenia školy. Zmenu vytvárajú z vnútra. Snažia sa využívať a rozvíjať zdroje, ktoré počas svojej práce získali. Na stretnutí predstavia princípy, na ktorých zmenu stavajú, konkrétne aktivity, ktoré sa im osvedčili, ale aj prešľapy, na ktorých sa učia a posúvajú ďalej. 

Zobraziť viac
Košice
Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
11.12.2018, 13:30
Kritické myslenie pre učiteľov
Lektor: Ondrej Gažovič

Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočné, prinášajú však aj nástrahy. Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
05.12.2018, 14:30
Ako používať autentické materiály na hodinách angličtiny
Lektor: Klaudia Bednárová, Andrea Záhumenská

Interaktívny workshop vám ukáže rôzne možnosti, ako oživiť hodiny používaním autentických materiálov, ukážeme vám spôsoby, ako s materiálmi pracovať a ako ich naplno využiť a mnohé z aktivít si aj priamo vyskúšate. Autentické materiály nie sú iba noviny a časopisy, ale existuje veľmi veľa iných zdrojov, ktoré sa dajú na hodinách používať. Prídťe sa inšpirovať, zabaviť a vyskúšať nové aktivity.

Worskhop je určený všetkým učiteľom angličtiny základných, stredných škol, jazykových škol a študentom na VŠ. 

LEKTORKY: 

Mgr. Klaudia Bednárová 
Absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra - pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a kde v rokoch 2011 – 2016 bola Klaudia predsedníčkou. Aktívne sa venuje vzdelávaniu učiteľov. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELTforum.sk a the Bridge re-boot camp for teachers. 
Klaudia sa venuje otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a dopadu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu vzdelávaniu. 

Mgr. Andrea Záhumenská
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, o rok neskôr študovala angličtinu v Londýne. Od roku 2000 vyučuje angličtinu. S jazykovým centrom the Bridge spolupracuje od roku 2009 ako lektorka angličtiny, neskôr ako mentorka a supervízorka lektorského tímu. Niekoľko rokov sa podieľa sa organizácii konferencie Eltforum, kde aj prednášala angličtinárom. Je presvedčená, že byť lektorom je krásna a náročná práca, ktorou máte možnosť ovplyvniť životy a smerovanie študentov. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
27.11.2018, 10:00
Afrika: Mýty a fakty
Lektor: Lukáš Zorád

Cieľom workshopu bude podrobne si predstaviť metodickú príručku Afrika: mýty a fakty, vyskúšať si praktické aktivity určené pre stredné školy, či druhý stupeň základných škôl. 

Pozostávať bude z: 
1) teoretickej prednášky, ktorá kombinuje osobné skúsenosti a zážitky zo šiestich rokov života vo Východnej Afrike s štatistikami, ekonomickými analýzami a novými vedeckými poznatkami v kontraste s europocentrickým pohľadom a rôznorodými stereotypmi, ktoré sprevádzajú Afriku v našich zemepisných šírkach. 
2) praktických cvičení, aktivít a video ukážok s rozborom a diskusiami, ktoré sa dajú realizovať so študentami na školách

Lukáš Zorád je lektor a konzultant PDCS, ktorý v rokoch 2011 až 2016 pôsobil ako projektový manažér na rozvojových projektoch vo Východnej Afrike. Dlhodobo sa venuje dianiu na Africkom kontinente a na Slovensku sa snaží predstavovať iné, menej poznané aspekty tohto mýtami opradeného kontinentu. Je spoluautorom metodicko-teoretickej príručky Afrika: Mýty a fakty. 

Zobraziť viac
Košice
Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
27.11.2018, 13:30
Riadené Aktívne Učenie
Lektor: Zuzana Berová, Peter Bero

Riadené Aktívne Učenie je nová filozofia učenia, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede. Na workshope sa porozprávame o zásadách R•A•U a na konkrétnych aktivitách si ukážeme, ako ho realizovať v praxi.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
26.11.2018, 09:00
Pátrame po reči iného
Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Na seminári sa budeme venovať písomným historickým prameňom a ich funkcii vo výučbe dejepisu. Pôjde o praktický didaktický seminár pre učiteľov/ľky dejepisu základných škôl. Získané poznatky môžu učitelia/ľky automaticky aplikovať na svojich hodinách dejepisu aj vďaka materiálom, ktoré každý účastník získa.

V. Kratochvíl bol dlhoročným učiteľom dejepisu na základnej škole a gymnáziu a dlhodobo sa podieľa na vzdelávaní učiteľov dejepisu na Slovensku i v Českej republike. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebnicových titulov pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 až 2012. Svoje vedecké a odborné práce publikoval okrem Slovenska, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Maroku. Je dlhoročným členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu so sídlom v Norimbergu. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
14.11.2018, 10:00
Od skúsenosti k poznaniu
Lektor: Peter Guštafík

Na workshope sa budeme venovať reflexívnej praxi v práci učiteľa. Zoznámime sa s praktickou aplikáciou Kolbovho cyklu učenia a vyskúšame si metódy aktívneho rozboru vzdelávacích aktivít v triede a mimo triedy.

*

Peter sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v neziskových organizáciách, verejnom sektore a biznise v témach ako gamifikácia, vyjednávanie, či tréning trénerov.

Spoluviedol vzdelávanie pre British Council na Slovensku v troch medzinárodných programoch Intercultural Navigators, Active Citizens a Empowering European Citizens.

Pôsobí ako kouč učiteľov na CZŠ Narnia v Bratislave a je spoluautorom publikácií Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikania pre neziskové organizácie.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
13.11.2018, 13:30
Seminár k projektu "Učiace sa školy"
Lektor: Vladimír Burjan

Myslíte si, že Vaša škola potrebuje zmenu? Ste inovatívnou školou v určitej oblasti, ale privítali by ste pomoc, ako postupovať ďalej, dochádzajú Vám nápady? Príďte sa inšpirovať na seminár o projekte Učiace sa školy.
Rýchle ekonomické, technologické a spoločenské zmeny výrazne ovplyvňujú fungovanie našej spoločnosti. Mení sa správanie a očakávania žiakov a ich rodičov vo vzťahu ku školám. Štátne vzdelávacie systémy (nielen ten slovenský) sa ocitajú v kríze, tradičné pojatie profesie učiteľa naráža na celý rad nových prekážok. Na túto situáciu by malo reagovať predovšetkým ministerstvo školstva so svojimi priamo riadenými organizáciami, čo sa však deje v nedostatočnej miere. Nádeje vkladané do dokumentu Učiace sa Slovensko sa zatiaľ nenaplnili a jeho inovačný potenciál zostáva trestuhodne nevyužitý.
Skupina neziskových organizácií preto prichádza s projektom Učiace sa školy, ktorého ambíciou je pomôcť zriaďovateľom, školám, riaditeľom a učiteľom implementovať v podmienkach svojich škôl vybrané myšlienky dokumentu Učiaceho sa Slovenska tak, aby sa potrebné zmeny nášho vzdelávacieho systému stali po malých krokoch skutočnosťou.
Vladimír Burjan – jeden zo spoluautorov Učiaceho sa Slovenska – priblíži na seminári v bratislavskom EduPointe projekt Učiace sa školy. Uvedie účastníkov seminára do problematiky projektu a predstaví desať pripravených tematických modulov, ktoré môžu školy začať implementovať bez zmien legislatívy a bez veľkých finančných nárokov. Reč bude aj o niektorých všeobecných princípoch zavádzania zmien v organizáciách a o spôsobe, ako posudzovať dosiahnuté výsledky.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
29.10.2018, 14:00
Podporujúce vyučovanie v rukách lenivého učiteľa
Lektor: Robert Čapek

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole, pričom vynaloží polovičnú námahu? Seminár ukazuje učiteľom, ako kvalitne vyučovať a zároveň nestrácať zbytočne energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne - a ešte mu stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je ten, kto by sa mal pri svojej práci zabávať a k tomu môže tento seminár veľmi účinne a prakticky pomôcť.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
18.10.2018, 13:30
Čítanie a práca s textom ako prostriedok učenia sa.
Lektor: Tibor Hujdič

Budeme sa zaoberať otázkami: Ako predisť zhoršovaniu sa čitateľských zručnosti žiakov? Ako učiť formou samostatného čítania žiakov? Ako vystavať hodiny kde expertom na tému nie je učiteľ ale text?

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
02.10.2018, 17:00
Edudrama. Workshop: 4 POSCHODIA
Lektor: Kořinková, Jurinová

Cieľ: Aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula
Téma: asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť.
V štyroch fázach nazerania na vzdelávací obsah (napr. literárne dielo, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, matematické riešenia či vizuálny obraz,): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DV do vášho vyučovania.
Táto metóda vám umožní prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prináša nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety.
Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
29.05.2018, 9:30
Učiteľ ako bezpečná základňa pre deti
Lektor: Mgr. Dana Žilinčíková

Na workshope budeme hovoriť o deťoch, ktoré PREŽILI, ČO NEMALI - opustenie, zanedbávanie, týranie v prvých rokoch života. 
Zažijeme aspoň trochu, aké to je byť v ich koži a akou optikou sa dívajú na svet. Prejdeme sa symbolicky ich životným príbehom, ktorý ovplyvnila trauma. Pozrieme sa ako ZA NEGATÍVNYM SPRÁVANÍM (konfliktnosťou, lenivosťou, neposlušnosťou) UVIDIEŤ DIEŤA s jeho zranením. 

Upozorníme na mimoriadne DôLEŽITÉ OSOBY v ich živote: učiteľov a ich MOC zvýšiť psychické BEZPEČIE detí. Dobrou témou sa ukáže byť aj PARTNERSTVO s rodičom či opatrovateľom takéhoto dieťaťa. A povieme si o zodpovednej nevyhnutnosti: "POSTARANÍ SA O SEBA". 

Bude to v mnohých ohľadoch zážitkový workshop. Ako bonus sa dozviete aj čo to o adopcii, pestúnstve, náhradnej osobnej starostlivosti, profesionálnom rodičovstve a detskom domove.

LEKTORKA: Mgr. Dana Žilinčíková
Som koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka. Vždy mi záležalo na konkrétnych ľuďoch v Návrate a na hodnotách, ktoré Návrat cez týchto ľudí nesie. Zoznámila som sa tu s deťmi, ktoré nemali najkrajší začiatok života. Ale ja som človek, ktorý verí v dobré konce. A preto som tu. A ešte aj preto, že verím, že je v ľudských silách (a snáď aj naším skutočným zmyslom) uskutočniť dobré a poctivé dielo s ľuďmi a pre ľudí tu na zemi, tu v tejto krajine, tu v meste, kde žijem a pracujem. Toto dielo si viem predstaviť len keď mám rodinu, ktorá ma podporuje. Verím v jej silu a silu ľudských vzťahov. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
18.05.2018, 9:00
Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín
Lektor: Janette Motlová (Maziniová)

Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít alebo zraniteľných skupín? Ako ich vzdelávať, rozvíjať a viesť tak, aby dokázali v sebe objaviť svoju jedinečnosť? 
Ako pracovať s rodičmi a na čom je postavená dobrá komunikácia? Ako zistiť, čo detí trápi, aké majú vzťahy v škole a aký obraz majú o škole, predmetoch, či učiteľoch? Ako deti pripraviť na nové výzvy v živote, škole, rodine? 

LEKTORKA: Janette Motlová (Maziniová)
Lektorka, zakladateľka neziskovej organizácie Od emócii k poznaniu - Eduma, blogerka a expertka na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže na národnej i medzinárodnej úrovni.
Je spoluatorkou prvej publikácie a metodiky realizácie kontaktných Živých knižníc na Slovensku, inovátorkou v práci s ohrozenými skupinami mládeže, venuje sa emocionálnemu učeniu a prežívaniu mladých ľudí ohrozených vylúčením pre svoj pôvod, hendikep alebo chudobu. 
Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je tiež trénerkou a mentorkou 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.
V roku 2017 získala ocenenie spoločnosti Orange za občiansku angažovanosť a v roku 2018 bola nominovaná ocenenie Lektor roka.
 

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
15.05.2018, 9:30
Vnútorná motivácia
Lektor: Martin Kuruc

Ukážeme si ako sa človek – dieťa prirodzene učí. Čo vnútornú motiváciu podporuje a naopak, čo ju oslabuje. Čo je vnútorne motivované prirodzene, a čo sú okolnosti, v ktorých žijeme. Ako sprevádzať človeka (dieťa, dospievajúceho, dospelého, seniora) procesom učenia sa, a hlavne ako podporiť človeka v tom, aby bol samostatne mysliacou, zodpovednou a predovšetkým šťastnou bytosťou. Ako žiť spolu a vzájomne sa rešpektovať.
Budeme sa rozprávať napríklad o rodičovských/učiteľských (dospeláckych) predsudkoch, súťaživosti, hodnotení a čomkoľvek, na čo sa opýtate.

LEKTOR: Martin KURUC
Vyštudoval Špeciálnu pedagogiku psycho-sociálne narušených na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium skupinovej psychoterapie, dynamický model SUR na KU v Prahe. Absolvoval kurz Efektívneho rodičovstva a kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Niekoľko rokov viedol výchovnú skupinu, terapeutickú skupinu a rodičovskú skupinu v Liečebno-výchovnom sanatóriu pre dospievajúcich chlapcov s ADHD, poruchami učenia v kombinácii s poruchami správania. Ako supervízor pre konzultantov pôsobil na Linke detskej istoty. 
Aktuálne pôsobí ako výskumný pracovník v Centre pedagogického výskumu, ÚPVaŠ, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy: podpora seba-regulácie, motivácie, rozvoj morálneho usudzovania a výchovu k zodpovednosti a samostatnosti u detí a dospievajúcich v rodine a škole, pedagogickú diagnostiku porúch správania a prežívania. Je otec dvoch krásnych dcér a milujúci manžel. Veľký sympatizant Lenivého rodičovstva a Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
02.05.2018, 14:30
Keď stretne učiteľ študenta. Keď stretne človek človeka.
Lektor: Ondrej Székely

Charakterové vzdelávanie na našich školách prebieha vo veľkej miere nesystematickým spôsobom. A hoci sa ho u nás na škole snažíme systematizovať, celé sme to postavili na zjavne nesystémovej veci – vzťahu. 

Workshop chce ukázať, aký je priestor charakterového vzdelávania aj v bežných situáciách školského dňa. Ako to môže fungovať na chodbe, v kabinete, počas hodiny či prestávky, alebo aj v lese, tak to sa pokúsime hľadať s našimi študentami. Prineste aj vy svojich. Ide o nich, potrebujeme počuť, čo potrebujú.

LEKTOR: 
Ondrej Székely vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave a učí na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa. Popri informatike učí teraz aj náboženstvo a etiku. Sám to vníma ako skvelé prepojenie dvoch zdanlivo nespojiteľných svetov. Je spoluautorom programu charakterového vzdelávania, ktoré získalo Cenu Generácia 3.0 za rok 2017. Behá dlhé trate a myslí si, že dobrý pedagóg má byť autentický. Ak sa učiteľ na niečo hrá, študenti to podľa neho vždy vycítia.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
19.04.2018, 9:30
Nenásilná komunikácia (nielen) v prostredí školy
Lektor: Adam Čajka

Zoznámite sa s prístupom Nenásilnej komunikácie (NVC – Nonviolent communication) a vyskúšate si techniky aplikovať na situácie z vlastných životov. 
Vyskúšate si spôsoby ako reagovať v komplikovaných situáciách z prostredia školského vyučovania – a vzdelávania všeobecne. Tieto techniky budete schopní použiť v triede a zapájať do nich žiakov (napr. formou kruhu obnovy). Výstupom workshopu bude posilnenie orientácie v sebe i v druhých a rozšírenie spektra možných reakcií v komunikačných situáciách. 

LEKTOR: Adam Čajka
Lektor, facilitátor a spoluzakladateľ platformy Nenásilnej komunikácie v ČR. Túto metódu zastrešuje CNVC (Centre for Nonviolent Communication), kde je v trénerskom výcviku. S chuťou facilituje stretnutia, vedie strategické plánovania tímov a kurzy Nenásilnej komunikácie. Ako lektor rád používa zážitkové metódy, vďaka ktorým si účastníci upevňujú princípy na základe vlastnej skúsenosti a komunikačné zručnosti sami trénujú. Adam pracuje s organizáciami, firmami, študentmi (ZŠ, SŠ, VŠ) a pedagógmi. Kvalitu komunikácie a prostredia na školách vníma ako kľúčovú pre smerovanie spoločnosti. 
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
14.03.2018, 14:30
Ako rozvíjať kritické myslenie na školách
Lektor: Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočným pomocníkom, prinášajú však aj mnohé nástrahy. 

Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Ako im vštepiť základy mediálnej a informačnej gramotnosti? Ako máme viesť žiakov zábavnou formou k tomu, aby dokázali jasne sformulovať vlastné argumenty a nebáli sa ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte? 

Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl.

O lektorovi:

Ondrej Gažovič vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 - 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
28.02.2018, 9:30
Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc
Lektor: Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. 

Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež poznať jednotlivé časti našej učiteľskej roly a vedome medzi nimi prechádzať, dávať okolo nich jasnejšie hranice, ak ich ľudia okolo nás posúvajú mimo našej zodpovednosti. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
12.02.2018, 14:30
Ukážme študentom ako formujú svet, v ktorom žijeme
Lektor: Zuzana Labašová

V akom svete žijeme a aká je moje miesto v ňom? Čo pre mňa znamená chudoba, miznúce pralesy, otroci a čo mám s nimi spoločné? Ako súvisí moja večera s chudobou v Afrike? Odkiaľ prišla ruža, ktorú dostaneme na Valentína? 

Pohľad na svet cez optiku a techniky globálneho vzdelávania pomáhajú študentom jasne a prakticky uchopiť problémy, ktoré sužujú celú planétu. Ukazujú súvislosti, ktoré vtiahnu každého priamo do epicentra problému. 

Globálne vzdelávanie je o otázkach, pohľade do seba, hľadaní riešení. Poskytuje témy, metódy a nástroje vhodné najmä na etickú výchovu a občiansku náuku, ale tiež geografiu, dejepis či cudzie jazyky. Na workshope okrem vtiahnutia do témy zažijete aktivity, ktoré môžete využiť pri práci s vašimi žiakmi.

Pokiaľ chceme, aby jednotlivci prevzali zodpovednosť nad stavom planéty, potrebujú najprv vedomostnú bázu, na ktorej môžu stavať. Potrebujú tiež zažiť, že zmena je možná a vytvárať alternatívy môže byť zábavné. Globálne vzdelávanie je interaktívne, zážitkové a stimuluje ľudí k hlbokému zamysleniu a hľadaniu riešení. 

Zuzana Labašová sa v Živici venuje globálnemu vzdelávaniu už 8 rokov. Ku globálnemu vzdelávaniu ju priviedla životná cesta – detstvo strávila na malom ostrove v Stredozemnom mori, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského a City University of New York. Dôležitosť globálneho vzdelávania vníma aj vďaka svojej dcére, ktorá je Slovenka indicko – afrického pôvodu, pričom polovica jej rodiny žije v USA. 
 

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
31.01.2018, 14:30
Zaostrené na riešenia - krátko, jednoducho, účinne
Lektor: Klára Giertlová

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. 

Skúsená koučka Klára Giertlová nás zoznámi s efektívnou metódou, ktorú sa naučíme využívať pri hľadaní riešení pre naše výzvy/problémy. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme zdieľať skúsenosti a nachádzať odpovede na naše otázky. 

Zo stretnutia si odnesiete dvojaký úžitok - citeľný posun v samotnej téme a zároveň sa naučíte postupy a techniky, využiteľné už nasledujúci deň vo vašej práci so žiakmi, kolegami a tiež v osobnom živote.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
17.01.2018, 14:30
Generácia Z – Digitálne deti v postpravdivom svete
Lektor: Štefan Machajdík

Príbeh o tom, ako sa deti a pravda stratili na internete. (A my s nimi.)

Prejdeme spolu fascinujúci príbeh generácií 20. storočia až po Generáciu Z.
Budeme sa snažiť preniknúť do sveta súčasných teenagerov. Do ich túžob, spôsobu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času. 

Spolu budeme uvažovať o spôsoboch, ako im porozumieť, byt s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto rýchlom a komplikovanom svete.

Štefan Machajdík, Mentor Združenia D3, spoluautor tútoringového programu, učiteľ Náboženstva a etiky na Bilgyme, zakladateľ teenagerských neformálnych skupín, riaditeľ firmy OIL Partner. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s prácou a budovaním vzťahov s teenagermi.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
12.12.2017, 15:00
Rozmanitý alebo čiernobiely- Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?
Lektor: Bryan Mukandi

Ako vzdelávať novú generáciu tak, aby bola pripravená na svet, do ktorého sa narodila? 
Čo je úlohou učiteľa v súčasnom svete a v dnešných školách?

Príďte diskutovať s pedagógom z Queensland University v Austrálii o tom ako využiť kritické myslenie, etiku a globálne vzdelávanie so žiakmi a študentami na základných a stredných školách. 

Bryan Mukandi - sa narodil a vyrastal v Zimbabwe. Vyštudoval medicínu na University of Zimbabwe a začal klinickú prax v čase, kedy vrcholila pandémia AIDS. Neskôr sa presťahoval do Írska, kde dosiahol magisterský titul v odbore ľudských práv a zároveň pracoval pre organizáciu zaoberajúcu sa globálnym vzdelávaním The Galway One World Centre. Následne získal magisterské vzdelanie v oblasti Politická filozofia v Belfaste. Jeho kroky ďalej viedli do Austrálie, kde žije a pracuje v oblasti medicínskej etiky. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
06.12.2017, 9:00
Moderný učiteľ: klimatická a podporná edukácia v praxi
Lektor: Robert Čapek

Interaktívny workshop s praktickými ukážkami bude viesť český lektor, psychológ, učiteľ a didaktik Robert Čapek. Jeho knihu „Moderní didaktika“ pozná veľa učiteľov aj u nás. 

Oblasti, ktorým sa budeme na workshope venovať:
Zložky klímy v triede a ich praktická podpora. Čo je pre vyučovanie dôležité? Výučbové metódy a ich využitie pri budovaní klímy triedy. 
Práca so žiakmi a ich vedenie. Dobrej výučbe sa hodí symetria. Hodnotenie a sebahodnotenie žiaka. Nevýhody súčasného klasifikovania. 
Komunikácia v triede. Ako podporovať vhodnú klímu a ako zisťovať jej úroveň? Reálne problémy vyučovania a ich riešenie.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
28.11.2017, 14:30
DISKUklub – čas a priestor pre vaše témy
Lektor: Klára Giertlová

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme o nej diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať prípadné riešenia.

AKO BUDE DISKUklub PREBIEHAŤ?

Z tém, ktoré účastníci prinesú budeme spoločne hľadať východiská za pomoci prístupu zameraného na riešenie (Solution-focused approach). Je to veľmi prirodzený a praktický, pritom stále osviežujúco nezvyklý a málo využívaný spôsob premýšľania. 

Z diskusie si odnesiete dvojaký úžitok - badateľný posun v samotnej téme, ale zároveň aj princípy a postupy ihneď použiteľné pri práci so žiakmi, s triedou, s rodičmi, s kolegami, na poradách, iných pracovných stretnutiach a tiež v mimopracovnom živote. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
08.11.2017, 10:00
Učiteľ ako sprievodca - koučingové techniky v škole
Lektor: Jana M. Balážová a Vierka Lasáková

Nechápete čo majú postavičky z úvodnej fotky spoločné s témou workshopu? Zístíte to 8.11. na akcii vo zvolenskom EDUpointe.

Workshop je určený pre učiteľov, ktorým nestačí učiť žiakov len “predmet” a chcú prispieť k ich i svojmu celostnému rozvoju a zmene klímy na škole. Pomôže vám pootvoriť dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu. 

Prevedieme vás modelom aktívneho počúvania, vyskúšame si prácu s rôznymi technikami ako je parafrázovanie, práca s tichom a poučíme sa z najčastejších chýb pri kladení otázok.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
25.10.2017, 14:30
Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania
Lektor: Peter Farárik

Chcete preniesť aktivitu viac na žiakov? Zažite a vyskúšajte si konkrétne metódy aktívneho vyučovania na príklade ich využitia v geografii. Vďaka inšpiráciám, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť, môžete predstavené metódy uplatniť v akomkoľvek vyučovacom predmete. 

Zároveň si ukážeme príklady hier, pomocou ktorých budete mať v triede motivovanejších žiakov, ktorí sa viac naučia. Spoznáte desiatky odskúšaných didaktických hier, ktoré si môžete pridať do databanky svojich vlastných učiteľských “zbraní”. Účastníci workshopu dostanú editovateľné šablóny a opisy hier.

Zobraziť viac

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou