EN Zóna pre darcov

EDUcamp je za nami, vybrali sme 5 organizácií do EDUakcelerátora

Do EDUcampu postúpilo 14 projektov spomedzi 49 prihlásených.
16. jún 2021 -

Matúš Labanc

EDUcamp je za nami, vybrali sme 5 organizácií do EDUakcelerátora

Koncom mája strávili 3 dni plné workshopov, prednášok, konzultácií a prezentácií. Účastníkom EDUcampu pomáhalo 16 špičkových odborníkov a odborníčok z biznisu a školstva, ktorých si organizácie vyberali podľa ich zamerania a expertízy.

Medzi témy, s ktorými potrebovali pomôcť patrili napríklad finančný manažment, komunikácia, leadership a rozvoj tímu, nastavenie stratégie, ale aj sledovanie dopadu.

Zároveň sme tak v Nadácii Pontis mali možnosť lepšie spoznať nielen jednotlivé projekty, ale aj samotné tímy, ktoré za nimi stoja, a ktoré predurčujú úspešnosť projektov.

Do mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor mohlo postúpiť iba 5 z organizácií. Pri výbere sme zohľadňovali dopad programu na učiteľa či žiaka, naliehavosť riešenej témy, skúsenosti organizácie, realizačný tím, potenciál šírenia programu, udržateľnosť a aj to, ako vieme organizácii v akcelerátore pomôcť.

Nakoniec sme do EDUakcelerátora, aj s pomocou mentorov a mentoriek, vybrali nasledujúce projekty. Po prvý raz sa medzi postupujúcimi ocitla aj začínajúca firma.

Účastníci EDUakcelerátora 2021

Predkladateľ: Človek v ohrození
Názov projektu: Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní

Projekt reaguje na nesystematickú podporu začlenia globálneho vzdelávania (GV) do vyučovania. Učitelia dostanú vhodné metódy, materiály a podporu, aby mohli GV jednoducho zahrnúť do svojej výučby formou kombinovaného vzdelávania.

Predkladateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
Názov projektu: Komenského inštitút

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov a líderky Slovenska. Učitelia majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné na realizáciu praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

Predkladateľ: KUBO MEDIA, s.r.o.
Názov projektu: KUBO: personalizovaná digitálna knižnica pre školské a predškolské zariadenia

KUBO je digitálna detská knižnica, ktorá ponúka instantné čítanie viac ako 600 detských obrázkových kníh pre deti vo veku 2 až 12 rokov.

Predkladateľ: Manageria o.z.
Názov projektu: Informatika 2.0

Projekt Informatika 2.0 vytvára pre školy kurikulum informatiky, ktoré pokryje každú hodinu modernej informatiky na základnej škole od prvej až po poslednú minútu.

Predkladateľ: Zmudri
Názov projektu: Zmudri do škôl

Projekt Zmudri do škôl vytvára videokurzy a sprievodné materiály (metodiky, pracovné listy, či podklady na online vyučovanie) a učí učiteľov používať ich tak, aby do hodín priniesli novú dynamiku.

Viac o projektoch si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

EDUakcelerátor začína v septembri a dovtedy nás čaká leto plné plánovania a príprav, aby z neho organizácie vyťažili čo najviac.

Každú z nich čakajú 3 mesiace spolupráce s osobným mentorom či mentorkou, ktorý sa jej bude pravidelne venovať a pomáhať dosiahnuť stanovené ciele. Pripravené pre nich budú tiež odborné školenia, vzdelávacie aktivity podľa individuálnych potrieb.

Dôležitá je aj spolupráca s výskumníkom vo vzdelávaní, ktorý organizácii pomáha nastaviť si stratégiu dlhodobého sledovania dopadu. Cieľom je, aby sa do škôl šírili projekty, ktoré u žiakov preukázateľne rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou