EN Zóna pre darcov

EDUakcelerátor 2021 sa skončil. Organizácie naučil sledovať dopad aktivít, priniesol aj pokračujúce spolupráce

Zapojených boli i osemnásť expertov - mentorov, výskumníčok, školiteľov a iných odborníkov.
21. dec 2021 -

Matúš Labanc

EDUakcelerátor 2021 sa skončil. Organizácie naučil sledovať dopad aktivít, priniesol aj pokračujúce spolupráce

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu bol rok 2021 opäť zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých aktérov vo vzdelávaní. Inak tomu nebolo ani medzi organizáciami, ktoré sa snažia priniesť inovácie slovenských škôl. Napriek tomu sme v EDUakcelerátore pomáhali skvelým projektom, ktoré sa pandémie nezľakli a odviedli veľký kus práce. Trojmesačná časová investícia vo výške približne 100 hodín priniesla organizáciám výsledky:

Človek v ohrození  

Do akcelerátora vstúpili s projektom Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní, venovali sa aj systematizácii procesov v organizácii. Najviac sa posunuli v oblasti komunikácie, v rámci ktorej pracovali na budovaní značky svojho projektu. V tejto téme im veľmi pomohol ich individuálny konzultant Martin Šanta (Národná banka Slovenska).  

„Vystúpili sme z každodenného fungovania a pozreli sa na nás zhora. Doteraz sme sa nevenovali premýšľaniu o našej značke a identite. Začali sme vnímať dôležitosť brandu pri budovaní povedomia o našom projekte.” 

Informatika 2.0 

Plán, ktorý si stanovili na začiatku, sa im vo veľkej miere podarilo splniť. Osobne vyškolili viac než 800 učiteľov takmer v každom okrese na Slovensku. Odborne ich počas troch mesiacov viedol Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz), ktorý v minulosti mentoroval aj iné organizácie v rámci Generácie 3.0. Za najdôležitejší úspech považujú vytvorenie kontrolnej skupiny na meranie dopadu a spoluprácu s NÚCEM. 

„Mentor nám sadol nielen odborne, ale aj osobnostne. Málo ľudí má taký vhľad do školstva ako on. Po skončení EDUakcelerátora spolupracujeme ďalej.” 

Komenského inštitút 

V akcelerátore úspešne zmapovali celé portfólio svojich aktivít. Upravili ročný program pre učiteľov. Vylepšili tiež koučingový výcvik, s ktorým spravili prvý krok k finančnej udržateľnosti. Spolu s mentorom Michalom Csongom (RonixLab) vygenerovali množstvo zaujímavých nápadov, ktoré použijú hlavne pri hybridnom e-learningu.  

„Mali sme rôzne námety na aktivity, akcelerátor nás však posunul k ich priamej realizácii. Rovnaký prínos vnímame aj ohľadom sledovania dopadu, bez EDUakcelerátora by sme sa do neho pravdepodobne nepustili.“

KUBO media 

Na začiatku akcelerátora spustili prvú verziu svojej aplikácie KUBO EDU, ktorú postupne vylepšovali aj vďaka tomu, že ju testovali na 6 školách po celom Slovensku. Dobre rozbehnutú majú aj spoluprácu s Ministerstvom školstva SR a teší ich tiež veľmi veľký záujem zo strany škôl, ale aj iných vzdelávacích inštitúcií. Strategicky a odborne im v EDUakcelerátore radil Lukáš Okál (Microsoft). Významný posun urobili aj v sledovaní dopadu.  

„Pochopili sme, ako fungujú vzdelávacie projekty, aj ako fungujú neziskové organizácie, najmä ich financovanie. Z akcelerátora si odnášame tiež veľa skvelých kontaktov.”

Zmudri 

Počas akcelerátora spustili novú verziu svojho portálu zmudri.sk, na ktorý sa im podarilo získať takmer 8000 registrácií učiteľov. Skúsená mentorka Martina Králová (Teron Solutions) Zmudri pomáhala s nastavovaním interných procesov. Vďaka konzultáciám s výskumníčkou získali veľké množstvo dát, či už z kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho prieskumu. Čoskoro ich začnú, v rámci sledovania dopadu svojich aktivít, vyhodnocovať. 

„Z akcelerátora sme vyťažili, čo sa dalo. Mentorka sa do hĺbky pozrela na naše fungovanie. Vďaka výskumníčke sme zase získali triezvejší pohľad na sledovanie dopadu a vieme si lepšie manažovať očakávania.”

Okrem mentorov poskytli organizáciám svoje expertízy, rady a skúsenosti ďalší odborníci a odborníčky. Ďakujeme:

  • výskumníčkam, ktoré organizáciám pomáhali so sledovaním dopadu:

Anna Dráľová (Inštitút SGI)
Romana Kánovská (NÚCEM) 
Soňa Koreňová (Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Jana Fúsková (SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)
Xénia Daniela Poslon (SAV, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK) 

  • senior expertom z rôznych oblastí:

Alexej Dobrolubov (poradca ministra školstva)
Radovan Choleva (politický marketér)
Filip Struhárik (Denník N)
Martin Šanta (Národná banka Slovenska)
Peter Pallo (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) 

  • interným a externým lektorom vzdelávacích workshopov:

Norbert Maur (Nadácia Pontis)
Fero Pauliny (Nadácia Pontis)
Zuzana Schaleková (Nadácia Pontis)
Juraj Kováč (Rozbehni sa!) 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou