EN Zóna pre darcov

Matematika a informatika

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

AJ Ty v IT pre základné školy

Praktické workshopy IT zručností pre dievčatá od 8 rokov

AJ Ty v IT pre stredné školy

Praktické workshopy IT zručností pre stredoškoláčky

Učíme s hardvérom

Projekt vnáša do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky

FIRST LEGO League

Rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, technických znalostí a schopností

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Radosť objavovať

Dlhodobé súťaže z matematiky a fyziky, z ktorých najúspešnejších riešiteľov pozývame na sústredenia

Robotika pre všetkých

Motivačné workshopy o vyučovaní programovania pomocou programovateľných robotov

Vzdelávacie hry pre školy

Portál ponúkajúci vzdelávacie digitálne aj stolové hry pre učiteľov

Digital Skills

Základy programovania hravou formou a bezpečnosť na internete už od 1. stupňa ZŠ

Hejného metóda

Nová koncepcia vyučovania matematiky

Informatika s Emilom

Programovanie pre 1. stupeň ZŠ

Malynár

Korešpondenčný matematický seminár pre 4.-6. ročník ZŠ, v ktorom najlepší riešitelia vyhrajú matematické sústredenie

Matik

Korešpondenčný matematický seminár pre 7.-9. ročník ZŠ, v ktorom najlepší riešitelia vyhrajú matematické sústredenie

Mamut

Súťaž 5-členných tímov zo 4.-6. ročníka jednej ZŠ v riešení zaujímavých matematických úloh

Lomihlav

Súťaž 4-členných tímov zo 7.-9. ročníka jednej ZŠ v riešení zaujímavých matematických úloh a hlavolamov

Matboj

Súťaž 4-členných tímov z jednej strednej školy v riešení netradičných matematických úloh

Minisústredenia

Zábavno-vzdelávací program organizovaný na základných školách

Globálne vzdelávanie na ZŠ - Matematika

Príručka so zážitkovými aktivitami pre matematiku na druhom stupni základných škôl

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

Informatika 2.0

Zadarmo ponúkame učiteľom 230 plánov hodín, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu informatiky na ZŠ, od prvej až po poslednú minútu.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Program je určený učiteľom základných škôl, ktorí sa stávajú nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľmi kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese a tým spoločne prispievajú k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.
EDUmapa