EN Zóna pre darcov

Kultúra a umenie

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi v kategórii umenie a kultúra.

Jeden svet na školách

Projekt Jeden svet na školách prináša výber dokumentárnych filmov z festivalu do škôl

Akadémia veľkých diel

Voľnočasový vzdelávací program pre stredoškolákov. Diskusie o dielach, ktoré zásadne ovplyvnili našu civilizáciu a otvárajú veľké životné otázky.

Edu-paths - edukačné cesty

Edukačné chodníky pre žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ

Krúžky v škole – všetko pre detský úsmev

Záujmové krúžky pre deti priamo v materských a základných školách

Globálne vzdelávanie na ZŠ - výtvarná a hudobná výchova umením

Príručka so zážitkovými aktivitami pre výtvarnú a hudobnú výchovu na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu umenie a kultúra na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania umenia a kultúry
EDUmapa