EN Zóna pre darcov

Jazyk a komunikácia

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

Edu-paths - edukačné cesty

Edukačné chodníky pre žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ

Literárne dielne čítania

Podpora čítania, čitateľstva a čitateľskej gramotnosti

Comenia Script®

Projekt je zameraný na prípravu učiteľov pre vyučovanie nespojitého písma Comenia Script®

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách

Príručka pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do predmetu anglický jazyk na stredných školách
EDUmapa