EN Zóna pre darcov

Jazyk a komunikácia

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

Edu-paths - edukačné cesty

Edukačné chodníky pre žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ

Literárne dielne čítania

Podpora čítania, čitateľstva a čitateľskej gramotnosti

Comenia Script®

Projekt je zameraný na prípravu učiteľov pre vyučovanie nespojitého písma Comenia Script®

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách

Príručka pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do predmetu anglický jazyk na stredných školách

KUBO EDU

Tisíce detských kníh na jednom mieste, okamžite dostupných všetkým žiakom a učiteľom - KUBO EDU je kľúčom k rozvoju čitateľskej gramotnosti na Slovensku.

O krok pokrok

Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie i mimo nej a program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií -kurzy rómskeho jazyka.

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk

Príručka pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú rozvíjať kompetencie žiačok a žiakov pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry
EDUmapa