EN Zóna pre darcov

Jazyk a komunikácia

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

KUBO EDU

Tisíce detských kníh na jednom mieste, okamžite dostupných všetkým žiakom a učiteľom - KUBO EDU je kľúčom k rozvoju čitateľskej gramotnosti na Slovensku.

O krok pokrok

Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie i mimo nej a program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií -kurzy rómskeho jazyka.

Edu-paths - edukačné cesty

Edukačné chodníky pre žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ

Literárne dielne čítania

Podpora čítania, čitateľstva a čitateľskej gramotnosti

Comenia Script®

Projekt je zameraný na prípravu učiteľov pre vyučovanie nespojitého písma Comenia Script®

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách

Príručka pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do predmetu anglický jazyk na stredných školách

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk

Príručka pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú rozvíjať kompetencie žiačok a žiakov pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry
EDUmapa