EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Zručnosti pre úspech

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl, ktorý rozvíja praktické zručnosti pre zamestnateľnosť.

Program rozvíja u žiakov stredných škôl základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnú prácu v kolektíve, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad, ako aj praktické zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie a sebaprezentácie. Prostredníctvom praktických aktivít, ktoré žiaci realizujú samostatne ale aj v skupinách postupne počas školského roka, získavajú cenné skúsenosti a zručnosti potrebné pre trh práce.

Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa. Program je možné realizovať ako samostatný, voliteľný, povinne voliteľný predmet, či krúžok jednu, príp. dve hodiny týždenne, alebo ako súčasť iných predmetov na škole.

Poplatok za vzdelávanie učiteľa = 100 €, s možnosťou získať zľavu za skoré prihlásenie. Poplatok za prihlásenie sa školy do programu = 40 € / školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Časová náročnosť: 1-2 hodiny týždenne

Personálna náročnosť Program môže realizovať iba vyškolený učiteľ.

Finančná náročnosť Vyškolenie učiteľa = 100 €/šk. rok, prihlásenie školy do programu = 40 € / školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov)

Cieľová skupina Žiaci stredných škôl

Zodpovedná osoba Peter Uhrin

E-mail uhrin@jaslovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš, ČS brigády 1804, Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Obchodná akadémie, Bernolákova 2, Martin

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo

 

 

 

Späť
EDUmapa