EN Zóna pre darcov

OZ Zmudri

Zmudri

Krátke videokurzy pre študentov na praktické a občianske témy

Zmudri prostredníctvom krátkych, zrozumiteľných a vtipných videokurzov na online vzdelávacej platforme približuje študentom praktické a občianske témy ako napr. CV a príprava na pohovor, občianska angažovanosť a voľby, zvládanie stresu, kritické myslenie, finančná gramotnosť, stručné dejiny 20. storočia a iné.

Krátky video obsah, ktorý je pre súčasnú generáciu príťažlivý, je rýchlo a jednoducho šíriteľným a vie osloviť masu študentov. Výhodou platformy je, že obsah je škálovateľný, podaný krátko, zrozumiteľne a formou, ktorá je študentom blízka. Projekt kladie dôraz na doručenie informácie študentovi, ktorý má byť po pozretí videa obohatený o nové znalosti a byť schopný ich aplikovať v praxi pri svojom rozhodovaní.

Časová náročnosť: 15-30 minút/ videokurz

Personálna náročnosť Projekt nepotrebuje samostatné personálne zabezpečenie

Finančná náročnosť Kurz je dostupný zadarmo

Cieľová skupina Študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Julián Gerhart

E-mail julian.gerhart@zmudri.sk

EDUmapa