EN Zóna pre darcov

CEEV Živica

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Každá škola zapojená do programu Zelená škola podlieha metodickej a odbornej podpore. Ide najmä o 3 regionálne seminára v 4 mestách, v ktorých sa postupne predstavuje Metodika 7 krokov, odborné environmentálne témy a participatívne procesy, ktoré vedú k spolupráci medzi žiakmi, učeľmi, školou a jej okolím. Tieto semináre prebiehajú zároveň na učiteľskej aj žiackej úrovni počas celého školského roka. Vzhľadom na niekoľkoročné zotrvanie škôl v programe, každý seminár sa venuje inej environmentálnej téme.

Podpora škôl funguje aj na úrovni tzv. odborných konzultantov, ktorí sú školám prideľovaní. Ide o unikátnu sieť odborne vyškolených dobrovoľníkov, ktorí aktívne konzultujú so školou a pomáhajú jej v programe. Metodika 7 krokov a odborná podpora vedie školu k vytvoreniu funkčného kolégia, reálneho a merateľného plánu aktivít, ktorým naplňujú stanovený environmentálny cieľ. Cieľom programu je aby sa v škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole.

Časová náročnosť: Odporúčaná doba sú 2 roky

Personálna náročnosť Minimálne 1 učiteľ

Finančná náročnosť Registračný poplatok na jeden rok je približne 70€/ škola

Cieľová skupina Program je prioritne zameraný na učiteľov ZŠ, SŠ, MŠ a špeciálnych škôl

Zodpovedná osoba Juraj Oravec

E-mail oravec@zivica.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Bernolákovo Komenského, Bernolákovo

Detská škôlka s.r.o., Pšeničná 6 Bernolákovo

Montessori škôlka, Mozartova 18 Bratislava

Materska skola Kremeľská 36.Bratislava

Spojena skola Novohradska, Novohradska 3  Bratislava

Materská škola Javorinská, Javorinská 9 Bratislava

Gymnázium Hubeného 23, Bratislava

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35  Bratislava

Späť
EDUmapa