EN Zóna pre darcov

SOSNA o.z.

Výučbové programy pre školy v Ekocentre SOSNA

Návšteva inšpiratívneho miesta v prírodnom prostredí, ktoré poskytuje nové vnemy, učenie zážitkom alebo inou formou podané informácie

Ekocentrum SOSNA, Prírodná záhrada a Hobití dom poskytujú ideálny priestor pre výučbové programy a exkurzie. Unikátne ekologické stavebné postupy a materiály, ukážky, ako sa dá zdravo stavať z hliny a slamy, zelená strecha, toaleta ktorú netreba splachovať pitnou vodou, prírodné jazierko, bylinková záhrada, recyklované ihrisko, ukážky využitia obnoviteľných zdrojov energie aj dažďovej vody, klimatické riešenia aj nulový odpad v praxi. Toto a mnoho ďalších zaujímavostí čaká na deti, žiakov, študentov a pedagógov, ktorí sa môžu naučiť niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, etike a estetike.

Príklady výučbových programov pre školy: Zážitkový program v teréne (lesy a lúky v blízkosti obce), Ako sa nám narodila úroda, Život v jazierku i pri ňom, Ako žijú stromy a rastliny - mokraď, lužný les, Čo je dobré? Úvod do environmentálnej etiky, Cirkulárna ekonomika, Autá, suroviny a náš život.

Časová náročnosť: Minimálne 2 plné hodiny, ale sú ponúknuté aj poldňové výučbové programy

Personálna náročnosť 1 učiteľ na jeden výučbový zážitkový program

Finančná náročnosť 3 € na žiaka. Minimálny počet žiakov pre jeden výučbový program je 18.

Cieľová skupina Vhodné pre MŠ, ZŠ aj SŠ

Zodpovedná osoba RNDr. Silvia Szabóová

E-mail silvia.sosna@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

MŠ Družstevná pri Hornáde

SMŠ Exnárova, Košice

ZŠ Hroncova, Košice

ZŠ Družstevná p. H.

ZŠ Moussona, Michalovce

SOŠ elekrotechnická, Košice

SOŠ Prakovce

Základná umelecká škola, Medzev

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Pedagogická fakulta PU v Prešove

ZŠ ul. 17 novembra, Sabinov 

Späť
EDUmapa