EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Viac ako peniaze

Vzdelávací program pre žiakov 7. – 9. stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl na podporu a zvýšenie zručností z oblasti finančnej gramotnosti

Hlavným cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich efektívne plánovať svoju finančnú budúcnosť. Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.

Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

Učiteľ má k dispozícii komplexnú metodickú príručku, databázu viac ako 300 rôznych aktivít a online učebnicu pre žiakov s množstvom otvorených otázok a úloh a testových otázok.

Časová náročnosť pre učiteľa

Vzdelávanie učiteľa = 70 hodín (40 dištančne a 30 prezenčne). Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa.

Program je možné realizovať ako samostatný, voliteľný, povinne voliteľný predmet, či krúžok jednu, príp. dve hodiny týždenne, alebo ako súčasť iných predmetov na škole.

Finančná náročnosť programu

Poplatok za vzdelávanie učiteľa = 100 €, s možnosťou získať zľavu za skoré prihlásenie. Poplatok za prihlásenie sa školy do programu = 40 € / školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Časová náročnosť: Vzdelávanie učiteľa = 70 hodín

Personálna náročnosť Projekt môže na škole realizovať iba vyškolený učiteľ.

Finančná náročnosť Vyškolenie učiteľa = 100 €, prihlásenie školy do programu = 40 € / školský rok.

Cieľová skupina Žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a žiaci stredných škôl

Zodpovedná osoba Róbert Borbély

E-mail borbely@jaslovensko.sk

EDUmapa