EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Viac ako peniaze

Vzdelávací program pre žiakov 7. – 9. stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl na podporu a zvýšenie zručností z oblasti finančnej gramotnosti

Hlavným cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich efektívne plánovať svoju finančnú budúcnosť. Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.

Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

Časová náročnosť pre učiteľa

Vzdelávanie učiteľa = 78 hodín (33 dištančne a 45 prezenčne). V prípade akreditovaného kontinuálneho inovačného vzdelávania je rozsah stanovený na 110 hodín (65 dištančne a 45 prezenčne). Vzdelávanie je realizované postupne počas školského roka a program je možné začať na škole realizovať už po absolvovaní trojdňového úvodného metodického tréningu učiteľa v rozsahu 37 hodín.

Finančná náročnosť programu

Poplatok za vzdelávanie je stanovený na sumu 80 € za učiteľa. Učiteľ má však možnosť získať v prípade včasného prihlásenia sa na vzdelávanie zľavu a uhradiť poplatok vo výške 60, príp. 70 € (v závislosti od dátumu prihlásenia).

Ak má učiteľ a škola záujem program realizovať a získať prístup ku vzdelávacím materiálom, je poplatok za prihlásenie sa školy do programu stanovený na 30 € za školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Časová náročnosť: Vzdelávanie učiteľa = 78 hodín

Personálna náročnosť Projekt môže na škole realizovať iba vyškolený učiteľ. Odporúčaní sú aspoň dvaja učitelia na škole.

Cieľová skupina Žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ, žiaci stredných škôl a ich učitelia

Zodpovedná osoba Peter Kalčevský

E-mail kalcevsky@jaslovensko.sk

EDUmapa