EN Zóna pre darcov

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludnajšie kluby

Metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania rozvíja kognitívne schopnosti detí zo sociálne vylúčených komunít a prináša deťom radosť z úspechu

ETP Slovensko organizuje Feuersteinove popoludňajšie kluby (FIE kluby) pre 6- až 12-ročné deti z vylúčených rómskych osád. Práve im často chýba predškolská príprava, preto pri nástupe do školy nedosahujú potrebnú úroveň školskej spôsobilosti.

FIE metóda, s ktorou v kluboch pracujeme, dokázateľne pomáha zmierňovať zaostávanie detí. Kluby prebiehajú vždy popoludní od pondelka do piatka a trvajú 2 hodiny. Začínajú sa obedom. Prvú hodinu sa žiaci zvyčajne venujú FIE – pracujú s FIE pracovnými listami, veľa sa rozprávajú, analyzujú a plánujú.

Druhá, oddychovejšia hodina je vyplnená hrou so stavebnicami, či edukačnými pomôckami, kreatívnymi aktivitami, spoločenskými hrami, športovými aktivitami, besedami so zaujímavými ľuďmi, rolovými hrami, alebo prácou s informačnými technológiami (tablety na edukačné aktivity, interaktívna tabuľa a pod).

Časová náročnosť: Jedno špeciálne školenie pre učiteľa (FIE Standard a/alebo FIE Basic) certifikovaným lektorom trvá 10 dní. Ideálne je, ak skupina žiakov absolvuje FIE hodinu aspoň trikrát za týždeň.

Personálna náročnosť Minimálne 1 učiteľ/lektor na škole

Finančná náročnosť Poplatok za školenie je 350 eur

Cieľová skupina Deti z vylúčených rómskych osád od 6 do 12 rokov

Zodpovedná osoba Slávka Mačáková

E-mail macakova@ke.etp.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Veľká Ida

Späť
EDUmapa