EN Zóna pre darcov

SPy o.z.

Učíme s hardvérom

Projekt vnáša do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky

Projekt Učíme s hardvérom ponúka zaujímavé úlohy, ktoré deťom ozrejmia princípy ako fungujú každodenné technológie. Vďaka programovaniu hardvéru samy rozvíjajú svoje informatické zručnosti.

Zároveň sa hardvérové projekty ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie), biológiou (inteligentný skleník) a ďalšími. Projekt u žiakov podnecuje algoritmické a logické myslenie, ako aj tvorivosť a sebavzdelávanie. 

Zodpovedná osoba Marek Mansell

EDUmapa