EN Zóna pre darcov

Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov

Tímová súťaž z fyziky pre žiakov stredných škôl

Turnaj mladých fyzikov je aktivita pre tímy stredoškolských študentov, ktorá vo všetkých smeroch simuluje reálnu vedeckú prácu. Študenti počas školského roka riešia zadané problémy – študujú literatúru, konzultujú s učiteľmi i vedcami, experimentujú a vyvíjajú teórie. Na konci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže. Výsledky prezentujú pred konkurenčnými tímami, ktoré ich oponujú a recenzujú. Výstupy hodnotí odborná porota, pričom majú študenti možnosť hneď na mieste o svojej práci a hodnotení diskutovať.

Časová náročnosť: Pravidelné sa stretávanie žiakov. Učiteľ by mal žiakom sprístupniť priestory.

Personálna náročnosť Jeden učiteľ alebo vedúci krúžku na škole

Finančná náročnosť Účasť na súťaži je zadarmo

Cieľová skupina Žiaci stredných škôl

Zodpovedná osoba Martin Plesch

E-mail plesch@savba.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 

Prvé súkromné gymnázium, Bratislava

Gymnázium Poštová, Košice

Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Evanielycké gymnázium Martin

Späť
EDUmapa