EN Zóna pre darcov

Telocvikari.sk, o.z.

Telocvikari.sk

Inšpirujeme telocvikárov, aby pohyb deti bavil

Projekt Telocvikari.sk vznikol, aby inšpiroval telocvikárov a zjednotil komunitu telocvikárov. Miesto, kde by učitelia telesnej výchovy mohli zdieľať svoje skúsenosti a námety pre hodiny TV.  Učiteľ telesnej výchovy, ktorého práca baví, dokáže u detí budovať kladný vzťah k pohybu. A to je cieľom nášho projektu. Námety na hodiny nájdete na http://www.telocvikari.sk.

Časová náročnosť: Krátke videá, aby telocvikár dokázal nabrať inšpiráciu aj počas prestávky pred hodinou. Súčasťou projektu sú aj dlhé témy, v ktorých sa venujeme metodike.

Personálna náročnosť Telocvikár, ktorý chce viac, ako len hodiť deťom loptu

Finančná náročnosť Zadarmo

Cieľová skupina Žiaci a študenti od 6 do 18 rokov

Zodpovedná osoba Mgr. Dávid Zeman

E-mail telocvikarisk@gmail.com

EDUmapa