EN Zóna pre darcov

ABC – Academic Business Centrum

TALENTWAY.NET

Zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov

Projekt je zameraný na rozvoj hard aj soft skills študentov, čo sú aktuálne výzvy trhu práce. V rámci našich služieb poskytujeme zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov. Tieto metódy menia frontálne vyučovanie na praktické workshopy a tímovú spoluprácu študentov. Ide pritom o zmenu didaktickej metodiky, nie obsahu predmetu. 

Metódy podporujú a odmeňujú pedagógov, prinášajú výzvy a partnerov z praxe. Súčasťou systému je aj bezplatná internetová platforma www.talentway.net, ktorá slúži ako cloudová aplikácia na koordináciu vzdelávania medzi pedagógmi, študentmi a expertmi.

Osobitný akreditovaný modul pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov SŠ je s názvom Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby.

Časová náročnosť: 2x8 hodín školenie pre učiteľa, ktorý získa mentorskú podporu

Personálna náročnosť Jeden učiteľ, ktorý získa štatút ambasádor problem-based learning

Finančná náročnosť 2 x 49 eur/1 učiteľa (2 školenia po 8 hodín)

Cieľová skupina Študenti od 17 do 25 rokov

Zodpovedná osoba Peter Filo

E-mail Peter.filo@talentway.net

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Ekonomická univerzita v Bratislave,

Fakulta architektúry a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava,

Filozofická fakulta UKF Nitra,

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

Modul Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby:

Obchodná akadémia Veľký Meder,

SOŠ strojnícka Trnava, 

SOŠ elektrotechnická Trnava,

SPŠE Piešťany,

SOŠ PaSV Trnava,

SOŠ OaS Galanta,

Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín,

SOŠ pedagogická Levice,

Gymnázium Janka Matúšku Galanta

Späť
EDUmapa