EN Zóna pre darcov

Inštitút pre aktívne občianstvo

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Program Školy, ktoré menia svet ponúka komplexnú paletu možností pre profesionálny rozvoj pedagógov a pre rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku.

Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. 

Program ponúka vzdelávanie na mieru pre učiteľov spoločenskovedných predmetov, celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov, ktoré lektorský tím realizuje priamo v priestoroch školy, príp. online.

Časová náročnosť: 2-ročný program (6x 3-dňový tréning počas dvoch školských rokov) / jednorázový celodenný tréning

Personálna náročnosť v závislosti od zvoleného tréningu 1 školský koordinátor a 3 učitelia/učiteľky zapojení do programu/celý učiteľský zbor, vedenie školy, ŽŠR, rodičia

Finančná náročnosť školné pri účasti v 2-ročnom programe 300€ / šk. rok, jednorázové tréningy od 180€

Cieľová skupina učitelia spoločenskovedných predmetov, vedenie škôl, rodičia, žiaci 2. stupňa ZŠ, žiaci SŠ

Zodpovedná osoba Gabriela Sabolová

E-mail gabika@ipao.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium bilingválne, Žilina

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Súkromná základná škola u Filipa, Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou M.R. Štefánika, Budimír

Gymnázium J.B. Magina, Vrbové

Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

Súkromná spojená škola - eŠkola, Prievidza

Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

Základná škola s materskou školou, Pliešovce

Gymnázium P. Pázmaňa s vyučovaním jazykom maďarským, Nové Zámky

Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

Súkromná základná škola Bakomi, Banská Štiavnica

Súkromná základná škola, Kechnec

Základná škola P. O. Hviezdoslava, Trstená

Základná škola s materskou školou, Brehy

Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

 

 

 

 

Späť
EDUmapa