EN Zóna pre darcov

SOSNA o.z.

Školské prírodné a klimatické záhrady

Premena školského pozemku na harmonický priestor a spoznávanie prírody v inšpirujúcom prostredí

Tajomstvo prírodnej záhrady spočíva v starostlivom navrhnutí dizajnu, čo sa uskutoční na spoločnom kurze. Aj na malej ploche možno vytvoriť peknú, pestrú, zaujímavú, inšpiratívnu prírodnú plochu. Na nej sa môžu deti učiť pomocou práce, ktorá pre nich bude hrou. Nemusia „študovať“, ale priamo pozorujú prírodu, učia sa skúmaním aj priamymi zážitkami.

Záhrady majú aj dve veľmi dôležité funkcie: terapeutickú a klimatickú. Terapeutická má význam najmä pre deti s ADHD a podobnými poruchami správania, kde pobyt v harmonickom prostredí je kľúčový. Klimatická spočíva vo vytvorení prvkov, ktoré pomáhajú klíme: jazierko, dažďová záhrada, rozkvitnutá lúka, ovocné stromy, kút divočiny alebo vertikálna zeleň.

Časová náročnosť: 2 x 8 hodín tréning pre učiteľa + 16 hodín konzultácie

Personálna náročnosť 1 učiteľ ako garant a aspoň 4 učitelia (plus vybraní žiaci, prípadne aj rodičia) ako účastníci tréningu a tvorcovia plánu záhrady a jej realizácie

Finančná náročnosť Celková suma za dvojdňový tréning (2 tréneri) a konzultácie pri tvorbe záhrady je 640 eur

Cieľová skupina MŠ, ZŠ aj SŠ

Zodpovedná osoba RNDr Silvia Szabóová

E-mail silvia.sosna@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

SOŠ Stavebná, Stará Ľubovňa,

ZŠ Družstevná p. H.

ZŠ Park Angelinum, Košice

ZŠ J. Horáka, B. Štiavnica

ZŠ  Jánskeho, Žiar n. H.

MŠ Zádielská, KE

MŠ Azovská, KE

MŠ Galaktická, KE

MŠ Hrnčiarska, KE

MŠ Ďatelinka, Zvolen

Späť
EDUmapa