EN Zóna pre darcov

Nadácia pre deti Slovenska

Škola inkluzionistov

Rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ s dôrazom na rozmanitosť žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia

Účastníkovi a jeho škole ponúkame intenzívny vzdelávací program, sieťovanie, konzultanta a spoluprácu s odborným tímom či financovanie aktivít na podporu inkluzívneho vzdelávania.

Časová náročnosť: Celoročný program (účasť na dvoch vzdelávacích workshopoch, sieťovacie aktivity a exkurzie na školy na ceste k inklúzii)

Personálna náročnosť 1 učiteľ (asistent, špeciálny pedagóg, prípadne riaditeľ) na celý školský rok s podporou vedenia školy

Finančná náročnosť Cestovné účastníka na dve vzdelávacie podujatia a viaceré sieťovacie aktivity či exkurzie (do 150€)

Cieľová skupina Učitelia (asistenti a špeciálni pedagógovia) žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ

Zodpovedná osoba Kristína Zelná

E-mail kristina@nds.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Turnianska, Bratislava

ZŠ Karloveská, Bratislava

ZŠ A. Dubčeka, Bratislava

SZŠ Užhorodská, Košice

ZŠ s MŠ Bidovce

ZŠ Matice slovenskej, Prešov

ZŠ Aurela Stodolu, Martin-Záturčie

ZŠ a MŠ Pliešovce

ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim

Spojená škola Dudince

Späť
EDUmapa