EN Zóna pre darcov

OZ TEAM

Show your talent

Program pomáha zlepšiť vzťahy medzi študentmi a učiteľmi, podporuje spoluprácu, vzájomné porozumenie a objavovanie talentov

Show your talent je intenzívny rozvojový program pre stredoškolákov, ktorý im pomáha spoznávať svoje talenty, schopnosti, silné a slabé stránky. Súčasťou programu sú dve spoločné víkendovky, 5 praktických workshopov, tímový projekt a osobný mentoring.

Účastníci počas programu zažijú tímovú prácu, naučia sa komunikovať, spolupracovať s učiteľmi, riešiť konflikty, získajú projektové myslenie, zrealizujú svoj projekt a svoje úspechy odprezentujú na záverečnej konferencii. Program Show your talent ich podnieti k tomu, aby začali rozmýšľať nad otázkou: „Čo by som mohol/a robiť v budúcnosti vďaka talentom, ktoré mám?“

Časová náročnosť: 2 víkendy, 5x6 hodinový workshop, 1x4 hodinová konferencia pre učiteľa a pár stretnutí so svojim tímom

Personálna náročnosť Min. 4 učitelia na obdobie 6 mesiacov + riaditeľ školy

Finančná náročnosť 10€/žiaka na celý program a 500€/na školu na celý program

Cieľová skupina Žiaci 1. až 3. ročníka na stredných školách

Zodpovedná osoba Jaroslav Dodok

E-mail jaroslavdodok@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

SPŠ dopravná Zvolen

Späť
EDUmapa