EN Zóna pre darcov

Slovenská debatná asociácia

Stredoškolský debatný program

Podpora kritického myslenia, otvorenosti a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez debatné aktivity

Debatné kluby sa stretávajú pravidelne počas školského roka. Pripravujú sa na debatné turnaje, ktoré organizujeme. Najvýznanejšia súťaž je Slovenská debatná liga, ktorá vrcholí finálovou debatou v NRSR. Okrem debatných turnajov organizujeme aj množstvo seminárov a tréningov.

Časová náročnosť: Aspoň 1 víkendové školenie pre učiteľa + príprava na stretnutia

Personálna náročnosť 1 vedúci/vedúca klubu - nemusí byť učiteľ/učiteľka, keďže väčšinu debatných klubov vedú stredoškoláci/stredoškoláčky

Finančná náročnosť Členské v SDA + účastnícke poplatky (priemerne 20 eur na podujatie)

Cieľová skupina Študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Ondrej Schutz

E-mail schutz@sda.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Konštantínova (Prešov),

Gymnázium Javorova (SNV),

Gym. Kukučínova, Tatranská akadémia (Poprad),

Gymnázium Tajovského (BB),

Gymnázium M. Hodžu (Sučany)

Gymnázium A. Kmeťa (BS),

Gymnázium Párovská (Nitra),

Gymnázium A. Bernoláka (Senec),

Gymnázium Skalica,

Gymnázium M.R. Štefánika (Šamorín)

+ školy v Bratislave, Žiline, Košiciach

Späť
EDUmapa