EN Zóna pre darcov

Nadácia Milana Šimečku

Rozmanité školy

Inovatívny pohľad na interkultúrne vzdelávanie a metodiky, ktoré citlivo pracujú s témami rozmanitosti na oboch stupňoch základných škôl

Projekt ponúka pedagógom prvého a druhého stupňa ZŠ možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe. To sa zameriava na individuálnu kultúrnu skúsenosť každého žiaka. Miesto kultúrnych rozdielov a čisto etnického prístupu reflektuje skôr témy identity, vedomú prácu so stereotypmi či oceňovanie rozmanitosti v prostredí školy a blízkom okolí.

V rámci projektu realizujeme úvodný tréning priamo v škole, po ktorom s učiteľmi nastavíme plán vyučovacích aktivít. Vychádzame pritom z príručiek Farebná škôlka, Farebná škola I. a Farebná škola II. Tie sú jedinečné v tom, že ponúkajú aktivity pre všetky stupne základných škôl a citlivo pracujú s aktuálnymi interkultúrnymi témami.

Finančná náročnosť pre školu:

V prípade zapojenia viacerých škôl je priemerný náklad na 1 školský rok na 1 školu 600 EUR (potrebná individuálna dohoda so školou). Poplatok zahŕňa úvodný tréning pre pedagógov, monitorovaciu cestu lektora (osobné konzultácie), pomoc s výberom vhodných aktivít a záverečné zhodnotenie.  

Časová náročnosť: Polročný alebo celoročný program, ktorý zahŕňa úvodný tréning v škole a asistenciu pri výbere vhodných aktivít podľa potreby školy

Personálna náročnosť Minimálne 1 učiteľ. Ideálne je zapojenie aspoň 2 pedagógov, optimálne širšieho školského kolektívu

Cieľová skupina 8 – 15 rokov

Zodpovedná osoba Andrej Návojský

E-mail andrej@nadaciams.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Púchov,

ZŠ Poproč,

ZŠ Slovinky,

ZŠ Matice Slovenskej v Prešove,

ZŠ Topoľova v Nitre,

ZŠ Malá Ida,

ZŠ Rajčianska v Bratislave,

ZŠ Vinné

Späť
EDUmapa