EN Zóna pre darcov

Rozbehni sa!

Rozbehni sa! Academy

Online škola podnikania pre mladých ľudí

Rozbehni sa! pripravuje mladých ľudí na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Organizácia vytvorila rýchlokurz začiatkov podnikania Rozbehni sa! Academy.

Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie, záverečný test a certifikát o absolvovaní. Súčasťou projektu je aj sieť vyškolených ambasádorov na stredných školách, ktorí žiakom predstavia Rozbehni sa! Academy. Tým, ktorých príležitosť rozbehnúť vlastné podnikanie zaujme, odporučia možnosť registrovať sa do R! Academy online a prezrieť si zvyšné videá. Tí, ktorí chcú pokračovať aj ďalej, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák" a plný prístup do online kurzu.

Časová náročnosť: 30 minút mesačne pre učiteľa

Personálna náročnosť 1 učiteľ na 1 školu

Finančná náročnosť Program je zdarma

Cieľová skupina Študenti stredných škôl, ideálne 2-3. ročník

Zodpovedná osoba Juraj Kováč

E-mail juraj.kovac@rozbehnisa.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 040 01

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Stredná priemyselná škola v Snine

Hotelová akadémia, Južná trieda 10,Košice

Obchodná Akadémia, Poprad 058 01,Murgašova 94

Cirkevné gym Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa  

Tatranská akadémia Poprad

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351

Spojená škola Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín

Späť
EDUmapa