EN Zóna pre darcov

P-MAT, n.o.

Radosť objavovať

Dlhodobé súťaže z matematiky a fyziky, z ktorých najúspešnejších riešiteľov pozývame na sústredenia

Pripravujeme rôzne aktivity so spoločným cieľom - popularizácia matematiky a prírodných vied. Deti sa môžu zapájať do našich individuálnych súťaží Pikomat a Pikofyz, alebo jednorázových tímových súťaží Matboj, Matx a Pikopretek.

Okrem toho pripravujeme pobytové akcie - víkendovky a tábory, na ktorých pracujeme s deťmi na rozvoji kľúčových zručností ako sú kritické, logické a analytické myslenie, práca v tíme, kreativita, empatia a iné.

Časová náročnosť: Semináre deti riešia individuálne. Jednodňové tímové súťaže vyžadujú prítomnosť učiteľa.

Personálna náročnosť Jeden učiteľ na škole

Finančná náročnosť Pikomat a Pikofyz sú zadarmo. Matboj/Pikopretek/Matx vyžadujú jednorázový poplatok - cca. 20€ na tím

Cieľová skupina Žiaci 5. - 9. na ZŠ a Príma až Kvarta na OG

Zodpovedná osoba Pavol Koprda

E-mail p-mat@p-mat.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Juraja Hronca, Bratislava 

GAMČA, Bratislava

Felix Bratislava

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava

Cenada, Bratislava 

Narnia. Pezinok

Narnia, Bratislava

Späť
EDUmapa