EN Zóna pre darcov

Centrum Slniečko, n.o.

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá

Rozvoj schopností od najmenších detí rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje

Preventívny program sa snaží už u čo najmenších detí rozvíjať schopnosť rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje. Pozostáva z 10 modulov a je podporený paletou pomôcok, ktoré sú obsiahnuté v tzv. „KOZMOboxe“.

Každý modul sa venuje inej téme, ako napr. vyčleňovanie z kolektívu, posmievanie sa, fyzické ubližovanie a pod. Programom deti sprevádza kozmonaut KOZMO, ktorý lieta vesmírom a spoznáva rôzne planéty. Na to, aby mohol KOZMO cestovať po vesmíre potrebuje pre svoj KOZMOplán pozitívnu slniečkovskú energiu, ktorú mu zbierajú deti do tzv. KOZMOpumpy medzi jednotlivými stretnutiami za svoje skutky. Zážitky z lietania vesmírom sú zaznamenané do krátkych spotov www.kozmove-dobrodruzstva.sk a tiež do príbehov vo forme detskej rozprávkovej knihy„KOZMO a jeho dobrodružstvá“.

Časová náročnosť: 10 stretnutí (30-60 minút). Stretnutia je odporúčané realizovať ideálne 1x týždenne v rovnaký deň.

Personálna náročnosť Program môže realizovať len vyškolená osoba

Cieľová skupina Deti od 4-7 rokov

Zodpovedná osoba Paulína Rakúsová

E-mail educan@centrumslniecko.sk

EDUmapa